× ABONNEREN

Te weinig aandacht voor gezonde ouderen

Door op 04-03-2016

Gerodontologie

Tijdens de laatste 2 decennia zijn enorme wetenschappelijke vorderingen geboekt op het gebied van kwetsbaarheid van ouderen. Hoewel er nog veel werk te doen is, is kwetsbaarheid inmiddels goed gedefinieerd als klinisch fenomeen en is inzicht gekregen in de gevolgen van kwetsbaarheid en in de implicaties die kwetsbaarheid heeft voor de zorgverlening. Gelukkig vormen kwetsbaren slechts een minderheid in de totale populatie ouderen. Daarom zijn de auteurs van dit opinieartikel van mening dat nu het moment daar is dat de geriatrische gemeenschap meer aandacht gaat schenken aan de grote groep gezonde ouderen, met als doelstelling dat zoveel mogelijk mensen succesvol ouder worden.

De Amerikaanse samenleving staat op een demografisch kantelpunt. In 2011 zijn de eerste babyboomers 65 jaar geworden en in de Verenigde Staten bereiken nu elke dag ongeveer 10.000 mensen deze leeftijd. Tot voor kort daalde het percentage kwetsbare en onzelfredzame ouderen door de steeds betere zorgverlening, maar die trend stabiliseert. Op basis van de gezondheidsproblemen van jongere generaties wordt zelfs voorspeld dat deze trend vrij snel zal omkeren. Vermoede oorzaken zijn de afnemende lichamelijk activiteit en het groeiend aantal mensen met obesitas. Hierdoor nemen de risico’s op multimorbiditeit toe, met als exponenten diabetes mellitus, hypertensie, cardiovasculaire ziekten en hyperlipidemie. Toch is de babyboomgeneratie over het algemeen geïnteresseerd in gezondheid en lichamelijke fitheid. Daarmee zijn zij de uitgelezen groep voor een methode van zorgverlening die preventie van ziekten en handhaving van fysieke en cognitieve functies en van maatschappelijke betrokkenheid centraal stelt. Succesvol verouderen kan worden gedefinieerd als het beschikken over voldoende fysiologische reserves om de levensfuncties te handhaven en om ontsporingen te bestrijden waardoor adequater weerstand kan worden geboden aan slechte gezondheidsuitkomsten.

Mocht de voorgestelde actie achterwege blijven, dan zullen de problemen van kwetsbaarheid, multimorbiditeit en functiebeperkingen onder ouderen de pan uit rijzen. En in het verlengde daarvan zal zowel de zorgverlening als de bekostiging ervan tekortschieten. Tijd dus voor politieke en publieke actie.

Bron

Friedman SM, Shah K, Hall WJ. Failing to focus on healthy aging: A frailty of our discipline. J Am Geriatr Soc 2015; 63: 1459-1462.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 158-159

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje