× ABONNEREN

Tongbeslag in relatie tot halitose en de algemene gezondheid

Algemene ziekteleer

Door op 03-05-2019

Dit artikel geeft aan de hand van een literatuuroverzicht informatie over de huidige stand van de wetenschap die zich bezighoudt met tongbeslag in relatie tot halitose en de algemene gezondheid.

Tongbeslag ontstaat tussen de papillae filiformes, vooral op het dorsale deel van de tongrug. Het bestaat uit dode epitheelcellen, bacteriën en stoffen uit bloed, speeksel, secreet van de sulcus gingivalis en secreet van de nasofarynx. Gezonde mensen hebben een dunne laag tongbeslag, maar bij parodontitis kan de laag tot viermaal zo dik zijn. Ouderen hebben doorgaans een relatief dikke laag tongbeslag door afname van de mondverzorging, de speekselsecretiesnelheid en de tongmobiliteit en door toename van de grootte van de papillae filiformes. De samenstelling en de kleur van tongbeslag staan direct in verband met het type genuttigde voeding en met roken. Medisch gezien zou tongbeslag vooral bij ouderen een risicofactor kunnen zijn voor aspiratiepneumonie en hebben personen met gastro-intestinale en leverziekten een relatief dikke laag tongbeslag. In tongbeslag worden onwelriekende vluchtige zwavelverbindingen geproduceerd die de belangrijkste oorzaak zijn van halitose.

De kwantiteit van tongbeslag wordt mede bepaald door de grootte en de ruwheid van het tongoppervlak. Kwantificering en kleurbepaling zijn mogelijk met een reeks methoden die kunnen worden toegepast bij een individuele evaluatie en bij wetenschappelijk onderzoek. Tongbeslag bevat een niet te onderschatten aandeel van het totale orale microbioom. Aan de productie van vluchtige zwavelverbindingen leveren in het orale microbioom vooral anaerobe maar ook parodontale bacteriën een bijdrage.

Anders dan in de traditionele Chinese geneeskunde speelt in de moderne westerse geneeskunde de tong een ondermaatse rol in de diagnostiek. Een voorbeeld van eenvoudige visuele diagnostiek is dat tongbeslag op de tongrug de smaakpapillen volledig kan bedekken. Dus mechanische verwijdering van tongbeslag kan de smaakperceptie verbeteren.

Conclusie. Artsen en vooral tandartsen zouden meer (diagnostische) aandacht moeten besteden aan de tong.

Bron

Seerangaiyan K, Jüch F, Winkel EG. Tongue coating: its characteristics and role in intra-oral halitosis and general health – a review. J Breath Res 2018; 12: 034001.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 268

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje