× ABONNEREN

Vermeend drukulcus bleek plaveiselcelcarcinoom

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-01-2017

Na het plaatsen van nieuwe volledige gebitsprothesen is het niet uitzonderlijk als gedurende de eerste weken een of meer drukplaatsen of drukulcera ontstaan. Een dergelijke aandoening is binnen enkele dagen genezen, mits de gebitsprothese ter plaatse deskundig wordt gecorrigeerd. Het onderhavige artikel presenteert een casus waarbij de genezing uitbleef.

Voor een 65-jarige, gezonde, niet rokende, geen alcohol drinkende, edentate vrouw met gezonde orale slijmvliezen werden nieuwe gebitsprothesen vervaardigd. Na het plaatsen van de gebitsprothesen ontstond een pijnlijke slijmvliesafwijking, buccaal op het anterieure deel van de processus alveolaris mandibulae dicht bij de omslagplooi. Begrijpelijk was de werkdiagnose drukplaats en de tandarts corrigeerde de gebitsprothese. In de daaropvolgende periode bleef de drukplaats echter bestaan en direct ernaast ontstond in de omslagplooi een nieuwe slijmvliesafwijking met het uiterlijk van een drukulcus. Ondanks diverse correcties van de gebitsprothese bleven de slijmvliesafwijkingen bestaan. Daarom besloot de tandarts 6 maanden na het plaatsen van de gebitsprothesen mevrouw te verwijzen naar een kliniek voor orale oncologie. Daar werd bloed- en radiologisch onderzoek verricht. Beide onderzoeken leverden geen afwijkingen op. Differentieel diagnostisch werden traumatisch slijmvliesulcus en plaveiselcelcarcinoom genoemd. De primaire behandeling bestond uit niet dragen van de mandibulaire gebitsprothese gedurende 1 week en 3 maal daags lokaal een anestheticum appliceren ter bestrijding van de pijn. Na een week bleek dat deze behandeling geen resultaat had opgeleverd en daarom werd de diagnose traumatisch slijmvliesulcus verlaten. Histopathologisch onderzoek van een biopt leidde tot de diagnose matig gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom. Het plaveiselcelcarcinoom werd chirurgisch met een ruime marge verwijderd en biopten van de snijranden bleken histopathologisch tumorvrij. Na 6 maanden waren er geen tekenen van recidief.

Indien genezing van een slijmvliesulcus uitblijft, moet men bedacht zijn op maligniteit en diagnostiek (laten) verrichten. De les van deze casus moet zijn dat het geen 6 maanden mag duren voor deze diagnostiek wordt gestart, ook al bleef de te late diagnostiek in dit geval zonder directe ernstige gevolgen.

Bron

  • Valente VB, Takamiya AS, Ferreira LL, et al . Oral squamous cell carcinoma misdiagnosed as a denture-related traumatic ulcer: a clinical report. J Prosthet Dent 2016; 115: 259-262.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 47

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje