× ABONNEREN

Verwijslijnen*

In het artikel van Lobbezoo et al (2000) over multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van craniomandibulaire dysfunctie (CMD) kwamen de begrippen ‘primaat’ en ‘poortfunctionaris’ en de termen ‘diagonale verwijzing’ en ‘drempels’ aan de orde. Deze behoeven enige nuancering en dienen op onvolledigheid aangevuld te worden. Onderstaand volgt een nadere uiteenzetting. Dit bestand bevat ook het commentaar van H.J. Becker op onderstaand artikel: Het steriliseren van tandheelkundige instrumenten. Bovengenoemd artikel is in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2001; 108: 269-272 verschenen. Uit dit artikel zou ten onrechte de conclusie kunnen worden getrokken, dat ’s werelds meest verkochte autoclaaf voor de sterilisatie van tandheelkundige hand- en hoekstukken niet geschikt zou zijn. De conclusie dat uitsluitend B-processen geschikt zouden zijn voor de sterilisatie van hol tandheelkundig instrumentarium, is absoluut onjuist. Wij hebben gezien dat de acceptatiedatum van het artikel 15 november 2000 was. Intussen is er het een en ander gewijzigd in de ontwerpnorm, waarmee dit artikel geen rekening houdt.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje