× ABONNEREN

Vroege interventie leidt tot minder cariës en lagere kosten

Kindertandheelkunde

Door op 07-10-2016

Het doel van dit retrospectieve onderzoek was te bepalen of het aantal en de kosten van tandheelkundige behandelingen bij kinderen met een hoog cariësrisico afhankelijk is van het moment waarop de tandheelkundige interventie start. Daartoe werden van 20 mondzorgcentra de factuurgegevens verzameld voor kinderen (0-7 jaar) met een lage sociaaleconomische status en van wie het eerste tandartsbezoek tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004 had plaatsgevonden. Het betrof registratie bij het eerste bezoek van specifieke tandheelkundige behandelcodes (restauratie, voorgevormde kroon, pulpotomie en extractie), inclusief bijbehorende kosten gedurende 8 jaar na het eerste tandheelkundige bezoek. De populatie (n = 42.532) werd verdeeld in vroege starters (jonger dan 4 jaar) en late starters (4 jaar of ouder). De behandelingen van de vroege starters (17.040; 40%) werden vergeleken met de behandelingen van de late starters (25.492; 60%). Er bleken gemiddeld 3,58 meer invasieve tandheelkundige behandelingen (kosten 360 $) uitgevoerd te zijn bij de late starters gedurende de onderzoeksperiode dan bij de vroege starters. Het verschil was significant (p < 0,001). Er werd in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen vroege starters die zich meldden vanwege de motivatie van de ouders en vroege starters die de tandarts bezochten omdat er op jonge leeftijd zich mondgezondheidsproblemen voordeden. Onbekend was of de kinderen al elders waren behandeld. Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen vroege en late starters was ongeveer 3 jaar. Niet berekend werden de kosten van de mondzorg voor de vroege starters tot ze de leeftijd van de late starters aan het eind van de onderzoeksperiode hadden bereikt.

De onderzoekers concludeerden dat het aantal uitgevoerde behandelingen bij kinderen die voor hun vierde jaar in contact met mondzorg kwamen, significant minder was dan bij de kinderen die met 4 jaar of later in contact met mondzorg kwamen. De kosten voor behandeling waren daardoor significant lager bij de eersten.

Het betrof in het onderzoek traditionele zorg. Wellicht dat het verschil in kosten nog groter zou zijn als het accent zou liggen op de oorzaak van het cariësprobleem. De resultaten van dit onderzoek pleiten ervoor om in Nederland de mogelijkheden voor georganiseerde en geïntegreerde zorg te onderzoeken.

Bron

Nowak AJ, Casamassimo PS, Scott J, Moulton R. Do early dental visits reduce treatment and treatment costs for children? Pediatr Dent 2014;36:489-493.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje