× ABONNEREN

Vrouwen en werk, met een speciale blik naar artsen en tandartsen

Door op 03-11-2017
 • Inleiding
 • Vrouwen en werk: enkele feiten en ontwikkelingen
 • Vrouwen en onderwijs
 • Vrouwen in gezichtsbepalende en leidinggevende functies
 • Vrouwen in de medische en tandheelkundige professies
 • (Tand)arts wordt een vrouwenberoep
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

De verschillen tussen mannen en vrouwen in deelname aan de arbeidsmarkt en het onderwijs worden kleiner: in 2015 had 71% van alle vrouwen van 20 tot 65 jaar een betaalde baan (tegenover 82% van de mannen) en uit de Emancipatiemonitor 2016 blijkt dat vrouwen vaker deelnemen aan het hoger onderwijs dan mannen. In de geneeskundestudie heeft dit laatste zich vertaald in het feit dat 68% van de instroom in 2015 vrouw was. En als gevolg hiervan is het aandeel vrouwelijke artsen gegroeid. Uit cijfers van 2013 bleek dat van de actieve tandartsen 65% man is en 35% vrouw. Ook hier een duidelijke opmars van vrouwen. De uitingen dat geneeskunde dan wel tandheelkunde feminiseren, zijn onjuist want er zijn nog steeds meer mannelijke artsen. Zo is de man-vrouwverhouding onder medisch specialisten momenteel 60:40. Vastgesteld kan worden dat de medische en tandheelkundige professies een gemêleerd en divers publiek bedienen. Juist om die reden dienen de medische beroepsgroepen plaats te bieden aan mannen én vrouwen, aan mensen (m/v) van Nederlandse en van een migranten herkomst.

Auteursinformatie

 • A. van Doorne-Huiskes
 • Emeritus hoogleraar Sociologie van de Universiteit Utrecht
 • Datum van acceptatie: 28 september 2017
 • doorne.huiskes@wxs.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje