× ABONNEREN

Werkingsduur van het mondspoelmiddel CB12™ tegen orale halitose

Algemene ziekteleer

Door op 07-07-2017

Een voorbeeld van een mondspoelmiddel ter bestrijding van orale halitose is CB12™ met 0,3% zinkacetaat en 0,025% chloorhexidine. De werkingsduur hiervan werd bepaald met behulp van een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind, klinisch onderzoek.

Participanten waren patiënten van halitoseklinieken in Duitsland, met alleen orale halitose en een organoleptische score van minimaal 2. Dit betekent dat ze minimaal een geringe vorm van halitose hadden met meer dan 160 ppb zwavelverbindingen, minimaal 112 ppb diwaterstofsulfide en minimaal 26 ppb methylmercaptaan. Exclusiecriteria waren gingivitis, parodontitis, orale schimmelinfectie, open cariëslaesie, voorgeschiedenis van kanker of infectieziekten en gebruik van hyposialie-inducerende medicatie in de laatste maand, van een chloorhexidine- of zink bevattend mondspoelmiddel in de laatste 2 weken en van een antibioticum in de laatste 3 maanden. De 32 participanten werden aselect verdeeld in 2 groepen die afwisselend 2 dagen CB12™ of op dezelfde wijze verpakt water gebruikten met telkens na 2 experimentdagen 5 dagen rust. Voor groep 1 was de volgorde op de experimentdagen: CB12™, water, water. Voor groep 2 was dat: water, CB12™,CB12™. Mondspoeling vond plaats op de avond van de eerste experimentdag, 12 uur daarna na het ontwaken en nogmaals 12 uur later. Vooraf en 12 uur na elke mondspoeling werd de adem getest met gaschromatografie, halimetrie en organoleptisch onderzoek. Tijdens alle experimentdagen verbleven en overnachtten de participanten in de halitoseklinieken, waar ze gestandaardiseerde voeding en drank kregen.

Uit de gaschromatografie en halimetrie kwam naar voren dat de concentraties van de totale hoeveelheid zwavelverbindingen, van diwaterstofsulfide, van methylmercaptaan en van dimethylsulfide na spoeling met CB12™ statistisch significant kleiner waren dan na spoeling met water. Het organoleptische onderzoek op de eerste experimentdag en op de ochtend van de tweede experimentdag leverde een vergelijkbaar beeld op: een statistisch significant beter resultaat met CB12™ dan met water.

Concluderend: CB12™ had een duidelijk en minimaal 12 uur durend positief effect op orale halitose.

Bron

  • Seemann R, Filippi A, Michaelis S, Lauterbach S, John H-D, Huismann J. Duration of effect of the mouthwash CB12 for the treatment of intra-oral halitosis: a double-blind, randomised, controlled trial. J Breath Res 2016; 10: 036002.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje