× ABONNEREN

Weten wat je eet

Door op 01-03-2005

‘Weet wat je eet’ is in Nederland van oudsher de aanmaning om gezond te eten. Het richtsnoer is ‘de Schijf van Vijf’, een begrip dat een halve eeuw bestaat en bij vier van de vijf Nederlanders bekend is. Het verwijst naar vijf ‘groepen voedingsmiddelen die samen de basis vormen voor een gezonde voeding’ en sinds kort ook naar vijf regels die ‘richting [geven] aan de bewust kiezende en etende consument’. De basis wordt verwoord in overwegend scheikundige termen, de regels in overwegend kwantitatieve. Eten is meten is weten, een natuurwetenschap. Maar anno 2005 is het inzicht voortgeschreden. De mens eet niet bij natuurwetenschap alleen. Eten is in de laatste 25 jaar dankzij liefhebbers voorwerp geworden van onconventioneel wetenschappelijk onderzoek dat de hoogste lof heeft verdiend. In Nederland is deze ontwikkeling aan de universiteiten voorbijgegaan en blijft zij een zaak van liefhebbers. Om te weten wat je eet moet de consument dan ook bij amateurs zijn licht opsteken.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee