Jaargang 125 - editie 2 - februari 2018

 • Externe cervicale wortelresorptie

  C.J. Warnsinck, H. Shemesh

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Externe cervicale wortelresorptie begint aan het worteloppervlak ten gevolge van clastische activiteit in het cervicale gebied, heeft een progressief karakter en de pulpa raakt bij dit proces pas in een laat stadium betrokken. De etiologie en pathogenese van externe cervicale resorptie zijn niet precies bekend. Mogelijk predisponerende factoren zijn onder meer orthodontie, trauma, intern bleken, onderbroken glazuurcementgrens, bruxisme, hypoxie. Een ‘pink spot’ is vaak het eerste klinische verschijnsel en het tweedimensionale röntgenbeeld presenteert zich meestal als een vage radiolucentie met onscherpe begrenzing. Conebeamcomputertomografie is een steeds belangrijker hulpmiddel bij de diagnose, de prognose en de behandelingsplanning van externe cervicale resorptie. Voor de behandeling ervan kan gekozen worden voor een externe of interne benadering, afhankelijk van de grootte van het defect.

 • Verbetering van de schisiszorg; uniforme en patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten

  M. Haj, H.H.W. de Gier, M. Van Veen-van der Hoek, S.L. Versnel, L.N. Van Adrichem, E.B. Wolvius, J.A. Hazelzet, M.J. Koudstaal

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Visie

 • De kwaliteit van de schisiszorg loopt wereldwijd sterk uiteen. Behandelprotocollen verschillen en de wijze van dataregistratie is niet uniform. De verbetering van deze zorg door middel van vergelijkend onderzoek is een uitdaging. Met uniforme registratie van patiëntgerichte uitkomsten en vergelijking van deze uitkomsten met andere zorgcentra kan worden geïdentificeerd wat de beste behandeltrajecten zijn. Deze kennis kan worden gebruikt om eigen zorg te verbeteren. Een internationale werkgroep die bestaat uit specialisten en schisispatiënten, heeft een set van uitkomstmaten samengesteld die door de patiënt als belangrijkst worden ervaren. Deze werkgroep werkt onder coördinatie van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De Schisis-uitkomstset kan door alle centra wereldwijd worden gebruikt in de follow-up van schisispatiënten. In het Erasmus MC in Rotterdam is de ‘Zorgmonitor Schisis’ gebouwd, een applicatie waarin deze uitkomstmaten op vaste momenten worden verzameld. De implementatie van deze uitkomstset binnen meerdere schisiscentra en (inter)nationale benchmarking van de uitkomsten zal resulteren in transparantie en verbetering van schisiszorg wereldwijd.

 • Kennistoetsartikel

  Juveniele idiopathische artritis

  E.J.H. Schatorjé, A. van Royen-Kerkhof

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Medisch

 • Juveniele idiopathische artritis is de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking op kinderleeftijd. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt in 7 verschillende subtypes juveniele idiopathische artritis die worden vastgesteld op basis van de ziektekenmerken aanwezig in de eerste 6 maanden van de ziekte. De medicamenteuze behandeling is per subtype verschillend. Bij alle vormen van juveniele idiopathische artritis kunnen zich tandheelkundige problemen voordoen. Hierbij valt te denken aan een toegenomen incidentie van cariës, stomatitis bij metho­trexaat gebruik, orale candidiasis bij immuunsuppressieve medicatie en een temporal mandibular joint-artritis. Temporal mandibulair joint-artritis blijkt in de praktijk lastig te herkennen. ­Tandartsen zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de signalering van ­temporal mandibular joint-problematiek bij kinderen met ­juveniele ­idiopathische artritis.

 • Kennistoetsartikel

  Onderzoek naar mogelijke succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspatiënten

  E.A. Veldt, J. H. Vermaire, C.M.H.H. van Houtem, A. de Jongh

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Een buitenproportioneel sensitieve kokhalsreflex kan een adequate tandheelkundige behandeling in de weg staan. Omdat een evidencebased behandeling voor deze aandoening vooralsnog niet voorhanden is, werden patiënten- en succesvariabelen van de behandeling onderzocht. Dit gebeurde door bij 40 personen die in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde waren behandeld vanwege extreme kokhalsproblematiek, 2 jaar na de behandeling zowel een dossieronderzoek uit te voeren als interviews af te nemen. Bij de helft van de respondenten bleken de kokhalsklachten verdwenen of hanteerbaar geworden, terwijl van de andere helft de klachten gelijk waren gebleven. Het maakte daarbij niet uit welke interventie er werd ingezet. Om erachter te komen hoe en bij wie kokhalsklachten het best kunnen worden behandeld, is onderzoek onder grotere patiëntengroepen noodzakelijk.

 • De bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO) is een operatietechniek die wordt gebruikt om hypoplasie, hyperplasie of scheefgroei van de onderkaak te corrigeren. Het risico op complicaties bij de BSSO met splijttang en splijthevels, de zogenoemde splijttang-splijtheveltechniek, en de voorspelbaarheid van deze techniek werden geanalyseerd. De gemiddelde prevalentie van complicaties bij klassieke BSSO-technieken werd door middel van een literatuuronderzoek vastgesteld. Met klassieke technieken kwam een bad split voor in 2,3% van de geopereerde zijden, verwijdering van het osteosynthesemateriaal vanwege klachten bij 11,2% van de patiënten en permanente gevoelsstoornissen van het verzorgingsgebied van de nervus mentalis bij 33,9% van de patiënten. Bij BSSO met splijttang en splijthevels kwam een bad split voor in 2,0% van de geopereerde zijden, noodzakelijke verwijdering van osteosynthesemateriaal bij 5,6% van de patiënten en permanente gevoelsstoornissen van de onderlip bij 9,9% van de patiënten. Verwijdering van derde molaren tijdens BSSO geeft mogelijk een kleine verhoging van het risico op een bad split, maar heeft geen invloed op andere complicaties. Geconcludeerd kan worden dat een BSSO uitgevoerd met de splijttang-splijtheveltechniek een betrouwbare techniek is, met een opvallend lage prevalentie van permanente gevoelsstoornissen van de onderlip.

 • Kennistoetsartikel

  Gebruik van wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen door tandheelkundestudenten in Nederland

  P. Panahi Moghaddam, W.G. Brands, H.S. Brand

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In welke mate raadplegen tandheelkundestudenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen? In onderhavig onderzoek werd dit geïnventariseerd door middel van een digitale vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 333 tandheelkundestudenten (respons 20%) deelgenomen, waarvan 69% ervaring had met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Van de studenten was 65% geabonneerd op een tandheelkundig tijdschrift. Van de Nederlandstalige tijdschriften werden het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad frequent door studenten geraadpleegd. Internationale publicaties werden vooral door masterstudenten geraadpleegd, zij het minder frequent dan Nederlandse publicaties. Uit het onderzoek bleek dat 77% van de studenten het belangrijk vindt dat aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden tijdens de studie. Het lijkt dan ook aan te raden vroeg in het tandheelkundig curriculum aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardig­heden, zodat tandheelkundestudenten leren adequaat publicaties te selecteren en te interpreteren.

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. Amalgaam: van weldaad naar verbod

  R. de Raat

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • De firma de Trey & Co schreef in 1924 dat amalgaam de grootste weldaad voor de conserverende tandheelkunde was. Nog geen 100 jaar later staat het vulmiddel op de nominatie verboden te worden. In de tussenliggende periode zijn er veel discussies en hooglopende ruzies geweest over risico’...

 • Nieuws of niet?

  J.H.G. Poorterman

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Redactioneel

 • Een van de onderwerpen die het nieuws van het afgelopen jaar 2017 heeft beheerst, was het nieuws zelf. Het lijkt alsof met de nieuwe president in het Witte Huis een wind, misschien zelfs een orkaan, van “fake news” oftewel nepnieuws zich over de wereld verspreid. Onderzoek laat zien dat Nederlanders zich zorgen maken over dit nepnieuws. De verspreiding van des­informatie en de maatschappelijke discussie hierover leidt bij velen tot verwarring. Wat waar is en wat niet zegt 1 op de 3 Nederlanders tegenwoordig vaak niet meer te weten.

 • Veel patiënten met temporomandibulaire klachten ervaren eveneens oorklachten. Het betreft oorpijn maar ook oorsuizen en duizeligheid worden gerapporteerd. In hoeverre beïnvloedt behandeling van temporomandibulaire disfunctie (TMD) de oorklachten eveneens? In een systematisch literatuur ...

 • Bruxisme bij kinderen in relatie tot slaapgedrag

  D.L. Gambon

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Excerpten

 • Ouders van jonge kinderen merken regelmatig op dat hun kinderen knarsen in hun slaap. Over een relatie tussen nachtelijk bruxisme en slaapgedrag en vooral hun sociaaleconomische status is weinig bekend. Het doel van dit onderzoek was het slaapgedrag van de kinderen in relatie tot de mate van nach...

 • De toename van de inname van dranken met toegevoegde suiker(s) is gerelateerd aan obesitas. In de Verenigde Staten wordt momenteel 1 op de 6 kinderen gediagnosticeerd met obesitas. Dit onderzoek bestaat uit een beoordeling van de verschillende onderzoeken naar mogelijkheden die mondzorgverleners ...

  obesitas.jpg

 • Proximale sealings na 3,5 jaar

  Cariologie

  J.H.G. Poorterman

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Excerpten

 • Cariologie

  Het is klinisch van belang om de ontwikkeling van approximale cariës in een vroeg stadium tot stilstand te brengen. Gezien het enorme potentieel aan initiële approximale laesies, is hier veel gezondheidswinst te behalen. In diverse onderzoeken is bekeken in hoeverre sealings, zowel occl...

 • De potentie van kauwgom bij het bestrijden van halitose

  C. de Baat

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Excerpten

 • Met een systematisch literatuuronderzoek is aangetoond dat kauwgom met chloorhexidine, eucalyptus of acacia als werkzaam bestanddeel de hoeveelheid orale biofilm en de mate van gingivitis kan verminderen. In dit literatuuronderzoek werd nagegaan of kauwgom ook de potentie heeft halitose te bestri...

 • Voedingsbeleid op scholen en cariës

  D.L. Gambon

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Excerpten

 • Suikerinname heeft een sterke relatie met het ontstaan van cariës. Hoewel voedingsbeleid op scholen kan bijdragen aan een betere gezondheid van kinderen is hier voor nog weinig bewijs gevonden. Onderzoeken laten tegenstrijdigheden zien. Het doel van dit onderzoek was te evalueren of een gezo...

 • Hoewel de meeste resultaten van effecten op het ontstaan van cariës in de kindertijd zijn verkregen op basis van cross-sectioneel onderzoek, was het doel van het onderhavige longitudinale onderzoek gedurende 4 jaar te evalueren welk effect een laag geboortegewicht, borstvoeding en een rokend...

 • Intraorale radiologiesensoren als bron van bacteriële transmissie

  C.M.C. Volgenant

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Excerpten

 • De sensor die bij digitale intraorale radiologie in de tandheelkunde wordt toegepast, kan niet gedesinfecteerd worden in een thermodesinfector en niet gesteriliseerd worden in een autoclaaf. Daarom wordt geadviseerd een plastic sleeve te gebruiken in combinatie met chemische oppervlaktedesinfecti...

 • De relatie tussen de aanwezigheid van tandcariës in de tijdelijke dentitie en het ontstaan ervan in de blijvende dentitie is een aantal keer kortdurend onderzocht. In het onderhavige onderzoek werden 7- tot 9-jarigen 7 jaar lang gevolgd.

  Was de gemiddelde prevalentie van tandcariës ...

Selecteer zoekcriteria