Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016

 • Eindelijk is het zover …

  L. Van Zeghbroeck

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Redactioneel

 • De eerste stap naar een verbetering van de Belgische mondzorg is gezet met het opstarten van een nieuwe opleiding 'bachelor in de mondzorg', die studenten zal opleiden tot mondzorgassistent of mondhygiënist. Hiermee wordt beoogd de werkdruk van de Belgische tandartsen te verlagen. Een sterk sociaal statuut en begeleidende steunmaatregelen bij de implementatie zullen moeten volgen.

 • Kennistoetsartikel

  Algehele anesthesie bij jonge kinderen in de tandheelkunde

  M.A.E-M. Oomens, L.H.D. Booij, J.A. Baart

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Visie

 • Algehele anesthesie bij kinderen jonger dan 4 jaar zou kunnen leiden tot hersenbeschadiging met cognitieve en gedragsproblemen op latere leeftijd tot gevolg. De kans hierop is klein, maar neemt toe bij verlengde duur van de anesthesie en het geven van meerdere keren algehele anesthesie. Vanzelfsprekend moet de indicatie ‘algehele anesthesie’ zeer strikt worden gesteld. Om de kans op schade te verkleinen, moet de algehele anesthesie in goed overleg tussen anesthesioloog en behandelaar, volgens een vast protocol, plaatsvinden. De ouders moeten op de hoogte worden gebracht van mogelijke risico’s van de algehele anesthesie. Het uitstellen van de behandeling naar een later tijdstip en daarmee de algehele anesthesie moet worden overwogen.

 • Anno 2016 beschikt een intensive care-arts over een aantal kunstmatige organen om patiënten met falende organen te ondersteunen. Voorbeelden zijn de kunstnier en de hart-longmachine. Voor patiënten met ernstig leverfalen, bij wie de enige levensreddende behandeling tot op heden een transplantatie met een donorlever is, zijn kunstlevers in ontwikkeling. Deze kunstlevers zijn ofwel gebaseerd op apparatuur die eiwitgebonden toxische stoffen verwijderen uit het bloed van de patiënt met bijvoorbeeld albumine dialyse, ofwel maken gebruik van bioreactoren gevuld met functionerende levercellen, de zogenoemde bioartificiële lever. Theoretisch gezien heeft de bioartificiële lever de grootste potentie om levensduur verlengend te werken. Ook uit klinisch onderzoek blijken de resultaten veelbelovend, maar deze zijn nog onvoldoende om al tot algemeen klinisch gebruik over te gaan.

 • Het doel van de archeologie is kennisvorming over het menselijk verleden. Een archeoloog houdt zich bezig met de materiële overblijfselen, hoofdzakelijk afkomstig uit de bodem. De beste informatiebron voor het menselijk gedrag en de vroegere leefomstandigheden van de mens zijn grafvelden. Behalve als bron voor culturele informatie, bieden zij met goed geconserveerde skeletten grote mogelijkheden voor biochemisch en genetisch onderzoek. Vooral het gebit kan een schat aan informatie opleveren over het leven van onze voorouders. Met DNA-analyse kunnen het geslacht en genetische verwantschappen worden bepaald, maar ook de buitenkant van de gebitselementen levert informatie op over geslacht, leeftijd en genetische verwantschap en uiteraard over het gebruik van het gebit. Er worden voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan en nieuwe (bio-)archeologische analyses uitgevoerd.

 • Kennistoetsartikel

  Een evaluatie van de implementatie van de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’

  A.R. Hoeksema, H.J.A. Meijer, A. Vissink, G.M. Raghoebar, A. Visser

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Bij 75% van de ouderen wordt bij opname in een verpleeghuis onbehandelde mondzorgproblemen gezien. Bovendien rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen onvoldoende is. De in 2007 ontwikkelde ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ blijkt onvoldoende te zijn geïmplementeerd. Het onderzoeksdoel was het verkrijgen van inzicht in de implementatie van deze richtlijn in zorginstellingen. Daartoe werd een vragenlijst verspreid onder medewerkers van 74 verpleeghuizen verspreid over Nederland. Data-analyse leerde dat men bekend is met de richtlijn en dat mondzorgverleners vaak wel beschikbaar zijn. Echter, de mondzorgverleners hebben veelal geen toegang tot redelijke tandheelkundige faciliteiten. Voorts worden patiënten doorgaans niet conform de richtlijn gescreend en/of onder controle gehouden. Ten slotte bleek de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden onvoldoende. Geconcludeerd kan worden dat de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ bij medewerkers in verpleeghuizen goed bekend is, maar dat de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk sterk te wensen overlaat.

 • Wanneer esthetiek een rol speelt tijdens extractie, bestaat de tendens om direct een implantaat in de extractiealveole te plaatsen, bij voorkeur in combinatie met een tijdelijke kroon. Deze tendens past bij het huidige tijdsbeeld: veeleisende patiënten met de wens voor een mooi en direct resultaat. In 2 gerandomiseerde klinische onderzoeken (totaal 80 patiënten) is het behandelresultaat van direct geplaatste implantaten in de esthetische zone onderzocht. Afhankelijk van de grootte van het botdefect (< 5 of ≥ 5 mm) werd het aantal operaties gereduceerd van 2 naar 1 of van 3 naar 2. Het behandelresultaat werd gemeten door de volgende uitkomstmaten: overlevingspercentage, veranderingen in harde en zachte peri-implantaire weefsels, esthetische indexen en patiënttevredenheid. De belangrijkste conclusie is dat direct plaatsen van implantaten na extractie in de esthetische zone resulteert in uitstekende kortetermijnresultaten (1 jaar) voor de genoemde uitkomstmaten. Of dit ook voor de lange termijn geldt, moet nog nader worden onderzocht.

 • Algemene ziekteleer

  Het vroegtijdig identificeren van mensen met een verhoogd risico op een systemische ziekte kan aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. In het verleden is door verschillende auteurs gesuggereerd dat tandartsen tijdens de periodieke controle preventief onderzoek naar de...

 • Algemene ziekteleer

  Het plaatsen van tandheelkundige implantaten heeft een hoog successpercentage. Mogelijke redenen voor vroegtijdig falen omvatten instabiliteit, chirurgisch trauma en peri-operatieve infectie. Er is echter geen consensus over preventief antibioticagebruik om laatstgenoe...

 • Algemene ziekteleer

  Voor veel mensen is het niet ongewoon te ontwaken met een lichte vorm van halitose, ochtendhalitose genoemd. De oorzaak hiervan is de fysiologische reductie van de speekselsecretiesnelheid tijdens de slaap waardoor bacteriën uit orale substraten vluchtige zwavelve...

 • Basiswetenschappen

  In het jaar 2014 heeft de Councel of European Dentists (CED, www.eudental.eu) 30 meldingen gekregen van bijwerkingen door het bleken van gebitselementen. De meldingen werden verzameld via een link die aan de tandartsleden was toegestuurd. De leden werden aangemoedigd de...

 • Hechtsterkte van composietreparaties 1

  Ch. Penning

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Excerpten

 • Restauratieve tandheelkunde

  Een laboratoriumonderzoek had ten doel vast te stellen in hoeverre de hechtsterkte van een composietreparatie wordt bevorderd door het opruwen van het oude composietoppervlak door beslijpen met een diamantboor. Proefblokjes werden vervaardigd van een microhybri...

 • Endodontologie

  Er zijn veel factoren die een rol spelen voor de prognose van een endodontisch behandeld gebitselement. Onder tandartsen wordt vaak verondersteld dat het plaatsen van een stift de kans op breuk aanmerkelijk vergroot. Deze aanname vormde het doel van dit systematisch literat...

 • Prothetische tandheelkunde

  Een vaste prothetische constructie op 4 tot 6 interforaminaal geplaatste implantaten in een edentate mandibula is een vaak toegepaste behandeling. Deze casusbeschrijving meldt een nieuwe behandelmethode om dit immediaat en effectief te doen.

  De casus betreft...

 • Kronen bij amelogenesis imperfecta

  A. van Luijk

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Excerpten

 • Prothetische tandheelkunde

  Amelogenesis imperfecta is een genetisch bepaald defect in glazuurmineralisatie. De aangedane gebitselementen vertonen vaak desintegratie of snelle slijtage van het glazuur, overgevoeligheid, problemen met kauwen en gingivitis. De gebitselementen vereisen levens...

 • Gerodontologie

  De prevalentie van parodontitis is onder mensen met een cognitieve beperking relatief groot. In dit onderzoek stonden de vragen centraal hoeveel mensen met een cognitieve beperking op gevorderde leeftijd edentaat zijn en hoeveel van deze edentaten functioneren met volledige...

 • Gerodontologie

  Slechte mondgezondheid kan een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen. Om te bezien of dit ook het geval is voor verpleeghuisbewoners was de doelstelling van dit onderzoek de objectieve en subjectieve mondgezondheid van verpleeghuisbew...

 • Academisch proefschrift

  P.F.M. Gerritsen
  Integrated dental care in nursing homes
  Utrecht: Universiteit Utrecht, 2015
  133 bl. ISBN 978 90 9029235 9

   

   

   

   

   

   

  In Nederland wordt relatief weinig onderzoek naar de mondgezondheid van oud...

 • Academisch proefschrift

  A.M. Ventura da Cruz Rodriques Milheiro
  Exposure to nickel and palladium from dental appliances
  Amsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2015
  127 bl., geïll.

   

   

   

   

   

  Metaalhoudende kronen, bruggen maar ook orthodon...

 • Cariës: ziekte en behandeling

  Boek

  R.J.M. Gruythuysen

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Media

 • Boek

  O. Fejerskov, B. Nyvad, E. Kidd
  Dental caries: the disease and its clinical management
  Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015
  480 bl., geïll. € 121,50
  ISBN 978 1 118 93582 8

   

   

   

   

  Het behandelen van cariës, een mult...

 • Academisch proefschrift

  S. Bizzarro
  The clinical, microbiological and systematic characteristics of ­periodontitis and their changes after periodontal therapy
  Amsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2015
  233 bl., geïll.
  ISBN 978 94 6233 162 4

   

   

  &nbs...

Selecteer zoekcriteria