Richtlijnen voor het schrijven van een
manuscript voor het NTvT

 

Toestemming voor publicatie van afbeeldingen (van patiënten of andere rechthebbenden)

Voor het afbeelden van beeldmateriaal van patiënten/personen moet u schriftelijke toestemming van de patiënt/persoon kunnen voorleggen aan de redactie. U kunt een pdf van de schriftelijke toestemming uploaden bij het aanleveren van het manuscript. Hieronder staat een link naar een te downloaden formulier dat u voor het verkrijgen van de toestemming kunt gebruiken:
Formulier toestemming van patiënt voor publicatie afbeeldingen  (pdf-bestand)
Ook voor afbeeldingen van andere rechthebbenden moet toestemming worden verkregen: u kunt dat zelf hebben geregeld (graag pdf van desbetreffende toestemming uploaden bij aanleveren manuscript), of de redactie verzoeken dit te doen (optie die u kunt aankruisen tijdens het aanleverproces in ons redactievolgsysteem). In laatste geval graag wel de contactgegevens doorgeven.

Richtlijnen voor het schrijven van een artikel

Klik eerst hieronder de rubriek aan waarvoor u een manuscript wilt aanleveren. Dan volgen de richtlijnen voor het schrijven van een artikel voor de desbetreffende rubriek. U kunt het beste eerst uw manuscript schrijven aan de hand van deze richtlijnen en als u klaar bent het aanleveren (uploaden) in ons redactievolgsysteem Editorial Manager.

Rubrieken

Inzenden van kopij in Editiorial Manager

Auteurs dienen hun manuscript aan te leveren met behulp van ons redactievolgsysteem Editorial Manager™, dat via internet bereikbaar is op het adres www.editorialmanager.com/ntvt/

Uitgebreide handleiding voor het aanleveren van een manuscript in redactievolgsysteem Editorial Manager™

 

Verkorte handleiding voor aanleveren van manuscript in redactievolgsysteem Editorial Manager™

Registreren

Een nieuwe gebruiker dient zich met de knop ‘Register’ in Editorial Manager® te registreren. Het systeem genereert automatisch een gebruikersnaam en een wachtwoord die per e-mail worden verzonden.

Inloggen

Inloggen kan door op de knop ‘Login’ te klikken en gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Daarna met de knop functie (‘role’) invullen (author).

Gebruikersgegevens

Persoonlijke gegevens zijn na de eerste keer inloggen te wijzigen met de knop ‘Update my Information’ in het hoofdmenu.

Instructie voor het gebruik

Bij het invoeren van een manuscript zijn de meeste vensters voorzien van uitleg. De uitgebreide Engelse handleiding is te vinden onder de knop ‘Help’ in het hoofdmenu. De specifieke Nederlandse instructie is te openen met ‘Instructions for authors’ in het hoofdmenu of met de link ‘Richtlijnen voor auteurs’ op de inlogpagina.

Voor vragen over de richtlijnen en het gebruik van Editorial Manager, neem contact op met de redactie:
Via het contactformulier
Via e-mail: redactie@ntvt.nl (algemeen)
Via telefoon: 030-3031350