× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 7, p. 57-58 - Editie 1 - 1895

CORRESPONDENTIE. ZAANDAM, 4/12 '94 Zeer geëerde Redactie. Eindelijk en ten laatste antwoord uit Zaandam op uw vraag over de bloedstelpende werking van terpentijn. Als het zoo voor de hand had gelegen wat hiervan de reden is, dan ja, had u al spoedig antwoord kunnen krijgen; maar ik wist zelf...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 58-58 - Editie 1 - 1895

58 Correspondentie. — Berichten. over heen te verstuiven: daarbij bevriest het orgaanstukje en laat zich gemakkelijk met een microtoom snijden. Niets werkt zoo heerlijk vaatvernauwend als de kou — dus is het geen wonder als men door ether-verstuiving vaatcontractie krijgt. Dit gebeurt dan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 165-170 - Editie 4 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-vereeniging 20 October 1894. De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend ; aanwezig 10 leden en 2 fasten. Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming over de candidatuur PURER (Hilversum) ; met algemeene stemmen wordt genoemde heer tot lid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 132-136 - Editie 3 - 1894

Een geval van Antrum-empyeem. Voordracht gehouden door CARL SCHäFER, op de Vergadering van 7 Juli 1894,. Wij zijn maar zelden in de gelegenheid ontstekingeu der kaakholte te moeten behandelen ; trouwens deze aandoenin en behooren eigenlijk thuis bij de rhinologen. Het geval dat ik u nu wil...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 50-65 - Editie 2 - 1894

Kort verslag over de tand heelklind ige sectie Kort verslag over de tandheelkundige sectie in het IXde Internationaal Medisch Congres, gehouden te Rome van 29 Maart 5 April '94. Tri de eerste aflevering van dit tijdschrift is onder "/Berichten" IE1(t programma opgenomen van de werkzaamheden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 107-118 - Editie 2 - 1894

AANHANG: BEVATTENDE de Wet van 1876 gewijzigd in 1878 en in 1892, BENEVENS Arresten en Besluiten van den Hoogen Raad, enz. enz [VET, /iouden4e regelin,g der Voorwaarden tot verkr~jging der bevoegdheid van Tandmeeser, van den 2öslen Decerner 1878 (&bi. 222) ,gew~jzzqd glen 12den Dec. 1892....

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje