× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 9, p. 348-351 - Editie 9 - 1988

Geurts e.a.: Gebitsmutilatie Onderzoek GEBITSMUTILATIE EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN HET (DYS)FUNCTIONEREN VAN HET TAND-KAAKSTELSEL S. M. Geurts, tandartsw) P. G. F. C. M. Battistuzzi, tandarts**) G. M. J. M. van Rossum, socioloog/ methodoloog**) *) SAMENVATTING Een onderzoeksgroep uit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 258-264 - Editie 6 - 1980

Onderwijs Steures en Tramp: Vernieuwing van een practicum ONDERWIJS Samenvatting: VERNIEUWING VAN EEN PRACTICUM VOOR TANDHEELKUNDIGE HANDVAARDIGHEDEN III. FUNCTIONEREN VAN HET INDIVIDUELE STUDIE SYSTEEM (2) R. W. R. STEURES TH. J. M. TROMP Uit de vakgroep Cariologie, Endodontologie en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 434-436 - Editie 11 - 1976

Timmer en Arends: Polymerisatiekrimp. effects: the lingual flange loses mucosal contact, increased pressure on the tubera maxillares, open bite in the front region and irregular pressure of the dentures on the mucosa. 2. Phillips, R. W. (1975): Science of dental materials. 7` ed. W. B....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 13-20 - Editie 1 - 1971

Ned. T. Tandheelk. 78 (1971), januari Literatuur: 1.Bartels, H. A., Blechman, H. (1962): Survey of the yeast population in saliva and evaluation of some procedures for identification of Candida Albicans. J. Dent. Res. 41, 1386. 2. Bartels, H. A. (1937): Significance of yeast-like organisms in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 760-786 - Editie 11 - 1964

Uit de Medische Dienst der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. GeneesheerDirecteur: Dr. M.R. van ALPHEN DE VEER. METHODIEK EN EERSTE RESULTATEN IN HET TANDHEELKUNDIG JEUGDCENTRUM N. A. K. M. VAN ERP en A. C. MEYER-JANSEN 1. INLEIDING In 1961 kwam als nieuwe afdeling van het Philips' Gezondheids...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 851-863 - Editie 12 - 1961

FLUORIDE TOEVOEGING AAN DRINKWATER. RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK TIEL-CULEMBORG. TANDCARIES VAN APPROXIMALE VLAKKEN. O. BACKER DIRKS, G. W. KWANT EN B. HOUWINK. Cariës Werkgroep Gezondheidsorganisatie T.N.O., Laboratorium voor Microbiologie, Rijksuniversiteit, Utrecht. Inleiding. Het doel van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 200-203 - Editie 3 - 1960

HET GEHALTE AAN FLUORIDEN VAN HET NEDERLANDSE LEIDINGWATER Prof. Dr. J. A. CHR. VAN PINXTEREN en, O. BACKER DIRKS Cariës werkgroep van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Bij de beoordeling van het nut en de noodzakelijkheid fluoride toe te voegen aan het drinkwater in Nederland, zal men naast...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 54-87 - Editie 1 - 1939

NED. ts•tAATSCHAPPU TOT BO/ORDERING of T&4t -iauwHr BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING. (38e algemeene vergadering). Op verlangen van een 7o-tal leden der Maatschappij, werd op Zaterdag 17 December 1938 te Utrecht een zeer druk bezochte buitengewone algemeene vergadering gehouden ter...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 3-44 - Editie 1 - 1933

OORSPRONKELIJK BUDRAGE43 ERNÄHRUNG UND ZAHNKRANKHEITEN *) DOOR DR. F. BIRCHER—REY. 616.314 ; 613.2. Entwicklung der Ernährungswissenschaft. I. Die II. Die Ernährungstherapie von Bircher-Benner. III. Die Beziehung des Stoffwechsels zum Gefässystem, speziell zum Kapillarsystem und zur...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 546-585 - Editie 6 - 1931

NED. HAATSCHAPPLJ ToT BEVORDERING/ DE TANDHUWNIDE BESCHRIJVINGSBRIEF VOOR DE ZEVENTIENDE JAARVERGADERING (Drie en Twintigste Algemeene Vergadering) te houden te Apeldoorn op Vrijdag 26 Juni 1931 ('s nam. 4 uur) en Zaterdag 27 Juni ('s morgens 91 uur) in Café de Bordelaise, /2 Hoofdstraat 176....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 460-520 - Editie 6 - 1929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x NED. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER I x TANDHEELKUNDE x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HET CONGRES VOOR MONDHYGIENE 5-10 AUG. 1929 TE UTRECHT. Nu in dit nummer van het Tijdschrift het voorloopig programma van het Congres wordt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 310-324 - Editie 4 - 1923

PItZf?At7rflaF3a1222tZ. ^1MIERMt7AlEP' FROAMIMIMImCRt?ADAa RI B BEROEPSBELANGEN ~ a~~~~~~~~~~~~~~~»l u»s~~~ TANDHEELKUNDIGE STATISTICA In het Meinummer van den Jaargang 1919 (blz. 234 e. v.) heb 'ik indertijd eenige statistische becijferingen gepubliceerd betreffende de beroepmatige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 440-443 - Editie 12 - 1998

Duterloo: Behandeling Angle Klasse II/1 Complicaties bij behandeling van Angle Klasse 11/1-afwijkingen H.S. Duterloo Samenvatting DOEL. In dit onderzoek wordt de prevalentie geinventariseerd van verschillende categorieën complicaties die kunnen optreden bij de behandeling van patiënten met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 191-200 - Editie 5 - 1997

Excerpta odontologica Excerpta odontologica Uit de internationale literatuur De rubriek Excerpta odontologica wordt onder leiding van rubrieksredacteur dr. A.S.H. Duinkerke verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Cariologie C. van Loveren Restauratieve tandheelkunde Ch. Penning...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 514-519 - Editie 11 - 1993

Excerpta odontologica Uit de internationale literatuur Sectie I Basiswetenschappen en grensgebieden 816 Elektrische lokale anesthesie Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die niet regelmatig hun tandarts bezoeken, dit met name niet doen uit angst voor lokale anesthesie....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 266-271 - Editie 6 - 1993

Konings: Ioniserende straling Effecten van ioniserende straling op weefsels A.W.T. Konings, radiobioloog Uit de vakgroep Radiobiologie, Faculteit der Geneeskunde van de rijksuniversiteit te Groningen. Samenvatting. Stralingseffecten worden in vier groepen ingedeeld: a. acute somatische, b....

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 270-275 - Editie 7 - 1986

Post academiam Excerpta odontologica in de bovenkaak werd op grond van de bitewing-foto's meer botverlies gevonden dan op grond van de periapicale foto's (significant verschil). Voor de onderkaak werd gevonden dat het botverlies op grond van de periapicale foto's groter was. Dit verschil was...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 276-282 - Editie 7 - 1986

Van den Berg: Gebitsprothesen bij de Nederlandse bevolking GEBITSPROTHESEN BIJ DE NEDERLANDSE BEVOLKING (1950-)19811984*0 J. VAN DEN BERG**) Trefwoorden: Sociale tandheelkunde — Gezondheidszorg — Prothese — Consumentensatisfactie Inleiding Circa 30% van de volwassen Nederlanders heeft...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 158-162 - Editie 4 - 1985

Thoden van Velzen e.a.: (On)regelmaat van tandartsbezoek Onderzoek DETERMINANTEN VAN (ON)REGELMAAT VAN TANDARTSBEZOEK Samenvatting: S. K. THODEN VAN VELZEN A. H. B. SCHUURS H. J. DUIVENVOORDEN F. VERHAGE Uit de vakgroep Cariologie, Endodontologie en Pedodontologie van het Academisch Centrum...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 326-331 - Editie 9 - 1980

Post academiam Moorer e.a.: Chronische parodontitis apicalis 42. Nygren, H., Dahlén, G., Nilsson, L.-A. 50. Smith, L. S., Tappe, G. D. (1962): Experi- (1979): Human complement activation by lipopolysaccharides from Bacteroides oralis, Fusobacterium nucleatum, and Veillonella parvula. Infect...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje