× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 3, p. 21-35 - Editie 1 - 1973

Ned Tijdschr Tandheelkd 80 (1973), januari HET EFFECT VAN MOTIVERENDE EN INFORMATIEVE BEINVLOEDING EN VAN FLUORIDE-TABLETTEN OP DE CARIËSTOENAME BIJ SCHOOLKINDEREN Uit het Instituut voor Preventieve en Sociale Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: Prof. Dr. K. G....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 881-893 - Editie 12 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), december OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Uit de afdeling Tandheelkundige Röntgenologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: A. C. M. van de Poel. DE BELICHTINGSTABEL A. C. M. VAN DE POEL M. J. G. M. KLOPROGGE De leesbaarheid van een röntgenfoto is onder meer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 416-439 - Editie 5 - 1937

L1OR5PRDNKELU B&/ VERGELIJKEND ONDERZOEK OVER VOEDINGSEN GEBITSVOORWAARDEN IN HOLLAND EN ENGELAND IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT DE PATHOGENESE VAN CARCINOMA VENTRICULI DOOR Dr. J. S. BRUSKE, Tandarts te Amsterdam en W. E. HERBERT M. R. C. S. Eg. L. R. E. P. London. L. D. S. Engeland...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 752-764 - Editie 10 - 1935

t'5INNNLANDU FENIGE GEGEVENS BETREFFENDE DE STUDENTEN IN DE TANDHEELKUNDE AAN HET TANDHEELKUNDIG INSTITUUT DER RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT DOOR Dr. J. A. W. VAN LOON. De gegevens voor de statistieken zijn verkregen uit de Jaarboeken der Rijks-Universiteit te Utrecht, uit de Tandheelkundige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 907-938 - Editie 8 - 1929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN ENKELE GEBITSANOMALIEEN DOOR DR. TH. E. DE JONGE-COHEN, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam. Tweede mededeeling. (Met 7...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 647-653 - Editie 8 - 1927

i í ElICRfiAr37C?r1Cnf ~r C~1£eDc1Wt7"1CRiii~aL?71[7:-ItX-1CelMff?1t~CEl® ~ ~ BUITENLAND Eli ~~t-6/El&FID1:3E0a90:10(3F.CIL4JVCIV2OUITEGUJUJUIriA23 BESLUITEN VAN DE „AMERICAN SOCIETY OF ORTHODONTISTS" The American Society of Orthodontists heeft op 4 Mei 1927 te Chicago de volgende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 349-395 - Editie 5 - 1925

fif1AMMIEMI[,R [efF2MICREPIEVAMOAMMe~ BEROEPSBELANGEN E L EMElFAMma6firetB EINJUJECiEn TANDHEELKUNDIGE STATISTICA. Hoewel niet in die mate als zijn voorganger, is ook 1924 voor den groei van het aantal practiseerende tandheelkundigen een voorspoedig jaar geweest. Van 554 groeide het corps...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 501-505 - Editie 9 - 1914

OPROEPING. De Koningin heeft het initiatief genomen en de Nederlandsche bevolking opgeroepen om bij te dragen aan een fonds ter voorkoming van werkeloosheid en gebrek. Bijdragen komen in, persoonlijke niet alleen (doch, helaas, nog niet overeenkomstig de geldkracht onzer natie), maar ook van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 32-34 - Editie 1 - 1902

32 VERSLAG DER EERSTE VERGADERING DER VEi SLA G 1901, over September-December. UITGAV BIN. Eenma ige. Mobilair . . Periodieke. . f 345 42# Instrument :n . . „ 67 12 Slijtbare Instrumenten . 56 35 „ 124 — Techniek . „ Materiaal f 66 84 Onkosten: Gas, Sept.-Nov.. . . f...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 381-384 - Editie 10 - 1997

Kalsbeek e.a.: Mondgezondheid volwassenen Veranderingen in mondgezondheid bij volwassenen Resultaten van onderzoek uitgevoerd in 1983 en 1995 Samenvatting. In 1983 en 1995 werd in 's-Hertogenbosch onderzoek uitgevoerd naar de tandheelkundige verzorging en de mondgezondheid bij volwassenen. In...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 142-145 - Editie 4 - 1997

Schuurs en Davidson: Gallium Gallium: een alternatief voor amalgaam? A.H.B. Schuurs' C.L. Davidson' Samenvatting. Hoewel enkele materiaalkundige eigenschappen van `galliumvullingen' niet onderdoen voor die van zilveramalgaam — de expansie van Gallium Alloy GF daargelaten — is de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 148-155 - Editie 4 - 1996

Exerpta odontologica Excerpta odontologica Uit de internationale literatuur De rubriek Excerpta odontologica wordt onder leiding van rubrieksredacteur dr. A.S.H. Duinkerke verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 509-513 - Editie 11 - 1993

Post academiam Uit en voor de praktijk Onbegrepen zwelling van de onderlip corticosteroïden of antihistaminica! 2 Ook dat heeft bij onze patiënt niet geholpen, waarna tenslotte tot tweemaal toe een chirurgische correctie werd uitgevoerd. Tot twee jaar nadien hebben zich geen nieuwe perioden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 402-405 - Editie 9 - 1989

Naeije: Elektromyografie M. Naeije, biofysicus ELEKTROMYOGRAFIE EN CRANIOMANDIBULAIRE DYSFUNCTIE Uit de vakgroep Functieleer van het Kauwstelsel van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). SAMENVATTING Elektromyografie, gericht op de balans in de kauwspieractiviteit, is...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 321-326 - Editie 9 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) september Onderzoek Summary: Title: Selection criteria for adults with exceptional dental anxiety. Keywords: Social sciences - Dental anxiety Selection criteria - Special care Approximately 7% of the population seems to avoid regular dental care because of...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 209-216 - Editie 6 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) juni Post academiam POST ACADEMIAM INFECTIERISICO'S VOOR DE TANDARTS Samenvatting: W. R. MOORER, microbioloog Uit de vakgroep Cariologie en Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Trefwoorden: Praktijkvoering — Infectierisico —...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 112-116 - Editie 3 - 1986

Kalsbeek en Van Foreest: Mondhygiënisch gedrag en gebitsgezondheid Literatuur: 1. Groeneveld A, Kalsbeek H, Hoogendoorn H, Piessens JP. Onderzoek naar het effect van een enzym-bevattende tandpasta op het ontstaan van tandcariës en gingivitis bij kinderen tussen 10 en 13 jaar. Ned Tijdschr...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 228-232 - Editie 6 - 1985

Post academiam Van Wiggen: Het ontstaan van de NMT 40. Verslag vergadering Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 1 juli 1905 en 29 october 1905. Tijdschr Tandheelkd 1905;12: 579-81, 584-5. 41. Verslag vergadering Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 30 december 1905. Tijdschr Tandheelkd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 104-111 - Editie 3 - 1985

Excerpta odontologica Post academiam bestaande drempels tot tandartsbezoek een nieuwe zijn toegevoegd, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ter Horst — Amsterdam 554. Continuing education: attitudes and activities of Finnish dentists. Murtomaa H, Lehtinen R. Acta Odontol Scand 1984; 42:...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 455-466 - Editie 11 - 1984

Post academiam Ned Tijdschr Tandheelkd 91(1984) november POST ACADEMIAM COMPLICATIES BIJ HET GEBRUIK VAN LOKALE ANAESTHETICA IN DE TANDHEELKUNDE*) Samenvatting: M. A. W. M. HASENBOS Uit de afdeling Anesthesiologie van het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen. Trefwoorden: Anesthesiologie —...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje