× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 400-403 - Editie 11 - 1999

IF Thema: Roken J.W. Deckers T.F.M. van Berkel Samenvatting Trefwoorden: • Roken • Cardiovasculaire aandoeningen • Longkanker Deckers en Van Berkel: Gezondheidsschade door roken Gezondheidsschade door roken Meer dan 30% van de Nederlandse bevolking rookt. Deze rookgewoonten zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 267-270 - Editie 7 - 1996

Thema: Temporomandibulaire dysfuncties Psychosociale factoren bij temporomandibulaire dysfunctie Samenvatting. Vergeleken met personen uit een controlegroep ervaren patiënten met temporomandibulaire dysfunctie (TMD) minder controle over hun gezondheid en gaan zij anders om met stress....

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 284-288 - Editie 7 - 1996

Thema: Temporomandibulaire dysfuncties Spalktherapie bij temporomandibulaire dysfuncties A.M. Lobbezoo-Scholte, tandarts M.H. Steenks, tandarts H. Lambert, tandarts F. Bosman, fysicus Samenvatting. Dit artikel beschrijft de behandeling van 118 TMD-patiënten met een occlusale...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 193-195 - Editie 5 - 1994

Thema: Tandheelkundige preventie Preventieve parodontologie C. Kuit, tandarts Ervaringen uit de algemene praktijk Samenvatting. In een algemene praktijk is de behandeling van alle patiënten in de leeftijd van 1 565 jaar (740) gericht geweest op reductie van sulcus(pocket)diepten door middel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 99-102 - Editie 3 - 1988

Post academiam op eigen ervaring, eigen onderzoek en een gedegen kennis van de literatuur. De beperkingen van de composieten werden duidelijk overgebracht. Men schroomde niet om zonodig een de practicus niet welgevallig standpunt in te nemen. Tijdens de cursus werd een syllabus uitgereikt,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 41-47 - Editie 2 - 1988

Post academiam Post academiam Oorspronkelijke bijdragen PIJNKLACHTEN IN DE ALGEMENE PRAKTIJK SAMENVATTING In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de verschillende vormen van pijnklachten die in de algemene tandheelkundige praktijk kunnen voorkomen. Aangegeven wordt hoe deze klachten...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 29-34 - Editie 1 - 1987

Onderzoek Onderzoek 0 TEVREDENHEID MET B RANEMARKIMPLANTATEN SAMENVATTING Bij patiënten die aan de Subfaculteit Tandheelkunde van de U.v.A. enkele operaties ondergingen ter plaatsing van een in de onderkaak verankerde brug, werd de mate van tevredenheid met het resultaat nagegaan (n = 31)....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 343-345 - Editie 10 - 1986

Post academiam Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) oktober KWALITEIT VAN AMALGAAM- EN COMPOSIETRESTAURATIES; EEN LITERATUURSTUDIE Samenvatting: H. J. P. KROEZE H. M. H. M. RUIKEN A. J. M. PLASSCHAERT Uit het Instituut Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen van de Katholieke Universiteit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 221-224 - Editie 6 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) juni Post academiam OVER DE TERUGGANG VAN HET VERSCHIJNSEL CARIES Samenvatting: I. BEVINDINGEN IN VELE LANDEN Trefwoorden: Cariologie - Preventieve tandheelkunde - Epidemiologie - Gezondheidszorg Inleiding De opmerkelijke teruggang in de prevalentie van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 66-69 - Editie 2 - 1986

Van der Ploeg e.a.: Mondbrandklachten Onderzoek ONDERZOEK PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN MONDBRANDKLACHTEN H. M. VAN DER PLOEG, psycholoog *) M. A. J. EIJKMAN **) I. VAN DER WAAL ***) Trefwoorden: Psychologie — Mondziekten en kaakchirurgie — Glossodynie — Mondbrandklachten Inleiding Een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 379-386 - Editie 10 - 1985

Ned Tijdschr Tandhee[kd 92 (1985) oktober Onderzoek CONTACT MET DE TANDARTS 1974-1983 *) Samenvatting: J. VAN DEN BERG **) Tabel I geeft informatie omtrent het percentage personen, dat in het jaar voorafgaand aan de respectievelijke enquêtes de tandarts bezocht. Evenals in eerder...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 488-492 - Editie 11 - 1984

Onderzoek Kuiper e.a.: Sagittale splijting volgens Obwegeser-Dal Pont 28. 29. 30. 31. Spaltung des Ramus. Fortschr Kiefer Gesichtschir 1981; 26: 94. McNeil! RW, Hooley JR, Sundberg RJ. Skeletal relapse during intermaxillary fixation. J Oral Surg 1973; 13: 212. Höltje WJ, Lentrodt J, Ploke...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 309-313 - Editie 7 - 1984

Berichten BERICHTEN Verenigingsverslagen en mededelingen nwFa STICHTING VOOR WETENSCHAPPELIJK TANDHEELKUNDIGEN ARBEID NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PARODONTOLOGIE Ned Tijdschr Tandheelkd 91(1984)juli/augustus verschijnselen en -afwijkingen in de mondholte. Prof. Dr. J. D. Van Willigen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 438-446 - Editie 10 - 1983

Post academiam Boekbesprekingen feit, dat de auteur daarover een eigen boek op zijn naam heeft staan. Overigens ontbreekt er nog een groot onderwerp dat wij volgens de Skandinavische en eigen Nederlandse opvatting van cariologie in dit boek zouden verwachten–de cariëstherapie. Als men dát...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 429-436 - Editie 12 - 1981

Ned Tijdschr Tandheelkd 88 (1981), december Post academiam POREUS POLYMETHYLMETHACRYLAAT ALS BOTVERVANGEND MATERIAAL*) J. R. DE WIJN Uit de afdeling Tandheelkundige Materialen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: Prof. Dr. F. C. M. Driessens. Trefwoorden: Implantologie —...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 330-336 - Editie 10 - 1981

Post academiam Schaub: De oudere, volwassen Nederlander TAND- EN MONDZIEKTEN BIJ DE OUDERE, VOLWASSEN NEDERLANDER*) R. M. H. SCHAUB Uit de vakgroep Sociale Tandheelkunde van de rijksuniversiteit te Groningen. Trefwoorden: Sociale tandheelkunde — Epidemiologie — Gerodontologie Inleiding...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 349-355 - Editie 10 - 1981

Post academiam Ned Tijdschr Tandheelkd 88 (1981), oktober Leenen stelt dat voor het kunnen voldoen aan zijn beroepsplichten de opleiding van de arts van groot belang is. De opleiding dient hem te bekwamen in de medischtechnische kanten van de geneeskunde, pijnbestrijding, begeleiding van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 390-395 - Editie 11 - 1977

Onderwijs Nelissen en Steffanie: Studierendement ONDERWIJS Samenvatting: In dit artikel wordt nagegaan wat de invloed is van diverse toelatingsprocedures op het studierendement bij de Subfaculteit der Tandheelkunde te Utrecht. Besproken worden integrale loting, pure selectie, de 71/2-regeling...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 382-387 - Editie 10 - 1975

Veldhuizen: Ontstekingsvormen 2. Becker, L. E. (1972): Patterns of immediate-type allergic reactions. Arch Path 93: 145-155. 3. Cliff, W. J. (1966): The behaviour of macrophages labelled with colloidal carbon during wound healing in rabbit ear chambers. Quart J Exp Physiol 51: 112-119. 4. Cohn,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 315-318 - Editie 8 - 1974

Ned Tijdschr Tandheelkd 81 (1974), sept tot een minimum beperkt blijft. Vooral het feit dat cryotherapie lokaal weefseldestructie kan geven, zonder hinderlijke effecten op de normale weefsels in de directe omgeving, vormt een uitdaging. Behalve de reeds genoemde voordelen, moet ook gewezen...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje