× ABONNEREN

11513 resultaten voor 'Communicatie in de tandartspraktjk'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 218-259 - Editie 3 - 1940

~ L/OPJSPRONKaUKE Burx&cP/,‘ ,/ In overleg met de „Crisis-Commissie" der Ned. Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde zullen in dit nummer en in de komende, voordrachten gepubliceerd worden, welke zijn gehouden in het theoretische gedeelte van den cursus over kaakfracturen, gegeven te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 245-270 - Editie 4 - 1952

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Tandheelkundige Materiaalkennis door 5. N. Tekenbroek (Vervolg) HOOFDSTUK V. KUNSTSTOF § z . Vervaardiging van een kunststofprothese Kunststof wordt in de tandheelkunde toegepast voor' het vervaardigen van prothesen, bruggen, kronen, kunsttanden en vullingen. Bij de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 304-315 - Editie 7 - 1978

Smeets en Bouter: Het aanleren van tanden poetsen derdelen van het trainingsprogramma) zijn hier gedefinieerd in termen van observeerbaar gedrag en niet in het effect ervan, nl. de mate waarin het gebit gereinigd is. Dit zou onderzocht kunnen worden door gebruikmaking van verkleuringstabletten....

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 271-282 - Editie 7 - 1991

NTG 110-jarig bestaan Het tandheelkundig beroep in Nederland vóór 1865* Samenvatting. Het tandheelkundig beroep vóór 1865 is hier vooral beschreven aan de hand van 19eeeuwse bronnen, aangevuld door prosopografisch onderzoek. Het optreden van de tandmeesters is allereerst geplaatst temidden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 159-202 - Editie 5 - 1947

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Vormen en ontstaan van aangezíchtsspleten door Dr. J. W. Barents Arts, De Bilt Wanneer wij de vormen van aangez.ichtsspleten willen begrijpen, dan dienen wij eerst de embryologie van de vorming van het gezicht in het kort na te gaan. I'k 'stel U voor een embryo van 10...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 439-471 - Editie 6 - 1950

De vormveranderingen van het bot als gevolg van mechanische krachtwerkingen*) door H. an Hartingsvelt De grondslag Van tijd tot tijd is het nuttig en nodig, dat de beoefenaren van een wetenschap zich bezinnen op hare grondbeginselen. Een sprekend voorbeeld hiervan vinden wij in de natuurkunde....

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 917-948 - Editie 11 - 1926

E mflaDammmMmmMICOMEMmCIA 1221m1:7c1CFIERfElEil BEROEPSBELANGEN B i HERZIENING VAN DE UITVOERING VAN DE WET VAN 29 JUNI 1926 (TECHNIKERSWET) UIT DE „HANDELINGEN" DER TWEEDE KAMER De heer van S a s s e van Y s s e l t, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, brengt het volgend verslag...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 288-318 - Editie 4 - 1965

BIJZONDERE ONDERWERPEN VOEDING EN TANDCARIËS RAPPORT VAN DE VOEDINGSRAAD TE 'S-GRAVENHAGE VOORWOORD In het voorjaar van 1961 is de Voedingsraad ingegaan op een uit zijn midden voortgekomen voorstel, studie te maken van de betekenis die een goede voeding voor het voorkómen of onderdrukken van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 488-503 - Editie 11 - 1947

BINNENLAND De herdenking van ons vijftig=jarig jubileum Op Zaterdag 25 October is in Utrecht het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift voor Tandheelkunde herdacht. Het was een goede gedachte van het Bestuur; der Vereeniging „Tijdschrift voor Tandheelkunde" om deze herdenking geheel in eigen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 214-244 - Editie 3 - 1938

¼JQR5PRONKL'JKE Bui&c&D í,~ MONDFOTOGRAFIE DOOR H. VAN HARTINGSVELT I I. 616.31 : 77 Deel 3. Techniek van en bijzonderheden bij 'het maken van mondfoto's. Wanneer men met mondfotografie begint, is allereerst van belang, het negatiefmateriaal wat men denkt te gebruiken. Van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 13-26 - Editie 1 - 1976

Ned Tijdschr Tandheelk 83 (1976), januari lijk geacht. Bij een 54-jarige patiënte bleek evenwel dat ook de wondgenezing na enkele extracties sterk was vertraagd. Bij onderzoek door een internist werd suikerziekte uitgesloten. Een verklaring voor de zeer trage wondgenezing kon niet worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 807-861 - Editie 10 - 1931

SCHAPPJ NED. roT BEVORDERING DE TANDMEELKUHDE VERSLAG VAN DE ZEVENTIENDE JAARVERGADERING (DRIE EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING) DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHEELKUNDE, OP VRIJDAG 26 JUNI 1931 EN ZATERDAG 27 JUNI 1931 TE APELDOORN. Voorzitter: Ch. F. L. Nord, Den...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 468-529 - Editie 5 - 1908

De orthodontie en hare praktische toepassing door R. D. Me. Bride, D. D. S. te Dresden. 1) Terwijl ik gaarne aan de uitnoodiging gehoor geef om voor het „Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde" een artikel over de praktische toepassing der orthodontie te schrijven, denk ik er niet over een lange...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 437-464 - Editie 6 - 1964

EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: Prof. Dr. J. B. VISSER, Koningsstraat 15, Hilversum Sectie I Basiswetenschappen 622. M. HOFMANN, R. 18 :1268, 1963. DIEMER. Die Pulsation des Zahnes. Dtsch. Z. Z. De laatste jaren heeft men dank zij elektronische...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 166-199 - Editie 3 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), maart OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN DE ONTWIKKELINGSGANG DER TANDHEELKUNST IN ONS LAND HET TIJDPERK DER TANDMEESTERS P. H. BUISMAN Gebitsverval is zo oud als de beschaving en van het daaruit voortvloeiende ongemak en de vaak ermee gepaard gaande pijn — alhoewel niet het leven...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 3-34 - Editie 1 - 1960

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN WAT HEEFT DE VOLLEDIGE TANDVERVANGING AAN GELAATSHERSTEL TE BIEDEN? DOOR PROF. P. H. BUISMAN Inleiding; rechtvaardiging der vraagstelling Heeft het zin bovenstaande vraag te stellen? Ongetwijfeld, al was het slechts omdat het de eerste maal is bij mijn weten dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 1120-1173 - Editie 11 - 1929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x NED. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER x TANDHEELKUNDE x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15DE, JAARVERGADERING (20STE ALGEMEENE VERGADERING) OP VRIJDAG 28 JUNI EN ZATERDAG 29 JUNI 1929 GEHOUDEN TE HAARLEM IN CAFE BRINKMAN, GROOTE...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 514-565 - Editie 7 - 1928

I16021f3g01.709a Elrr) rs 4.4r r.v r .t? ,mr ,r.v,r NED. MAATSCHAPPIJ DER IBEOE'3 TOT r15relS BEVORDERING TANDHEELKUNDE c mma x xe3 i11 VERSLAG VAN DE VEERTIENDE JAARVERGADERING (NEGENTIENDE ALGEMEENE VERGADERING) TE 'S HERTOGENBOSCH OP VRIJDAG 22 JUNI EN ZATERDAG 23 JUNI 1928....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 551-575 - Editie 8 - 1949

Enige methodes uit de historie en uit de recente literatuur ter correctie van * *) de malposities van de onderkaak *) door mejuffr. M. de Boer. Het zij mij vergund enige methodes te beschrijven, die in de voor mij toegankelijke literatuur gevonden werden ter correctie van de malposities van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 760-815 - Editie 10 - 1940

L)OR5PRONKL'JKEr B JDRAGI /// FUNCTIONEELE STRUCTUREN *) DOOR Prof. Dr. M. W. WOERDEMAN 57 Ik heb met genoegen de uitnoodiging aanvaard, vandaag tot U te spreken over „Functionele Structuren". In de laatste tien jaar hebben anatomen veel aandacht geschonken aan de architectuur van de...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje