× ABONNEREN

1902 resultaten voor 'Infectie'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 8, p. 455-456 - Editie 12 - 1998

Algemeen medische informatie Algemeen medische informatie Cervixdysplasie en cervixcarcinoom In dit artikel staat twee maal goed nieuws. Een: steeds minder vaak is cervixcarcinoom een doodsoorzaak onder vrouwen omdat de screening op daaraan voorafgaande afwijkingen steeds succesvoller is,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 489-491 - Editie 12 - 1994

Smeele en Simoons-Smit: Antibiotica Antibiotica en tandheelkunde L.E. Smeele, kaakchirurg' A.M. Simoons-Smit, artsmicrobioloog2 Uit de afdelingen .mondziekten en kaakchirurgie en 'klinische microbiologie en ziekenhuishygiëne van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 235-238 - Editie 5 - 1993

Post academiam A.a.: de bacterie met de lange naam Samenvatting. Naar aanleiding van de introductie van de `chairside-test' (Evalusite van Kodak) voor onder andere de bacterie Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.) is de relatie tussen A.a. en parodontale afbraak aan een nader onderzoek...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 267-270 - Editie 7 - 1987

Post academiam optreedt. Samenvattend kan worden gesteld dat de gevoeligheid van het tandworteloppervlak afhangt van het min of meer open zijn van de dentinetubuli. Door mineralisatie is afdichting mogelijk en daarmee vermindering van gevoeligheid. Erosie daarentegen lost de afdichting op en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 408-410 - Editie 11 - 1981

Meningen Van Palenstein Helderman: Popularisering en nuancering MENINGEN De rubriek 'Meningen' is ingesteld ten einde bij te dragen aan de opinievorming binnen de tandheelkundige professie. Met een zekere regelmaat zullen hierin ook redactionele commentaren verschijnen. Daarnaast kunnen deze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 324-329 - Editie 10 - 1981

Post academiam De Graaff: Onze broodheren POST ACADEMIAM Samenvatting: ONZE BROODHEREN*) J. DE GRAAFF Trefwoorden: Microbiologie — Cariologie — Parodontologie — Oratie Het belangrijkste deel van de tijd die een praktizerend tandarts aan zijn patiënten besteedt heeft direct betrekking...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 364-366 - Editie 10 - 1981

Meningen Van Palenstein Helderman: Popularisering en nuancering MENINGEN De rubriek 'Meningen' is ingesteld ten einde bij te dragen aan de opinievorming binnen de tandheelkundige professie. Met een zekere regelmaat zullen hierin ook redactionele commentaren verschijnen. Daarnaast kunnen deze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 5 - Editie 1 - 1978

Post academism Vriezen; Odontogene ontstekingshaarden ODONTOG!\ E ONTST!KINGS NAARDEN*) TH. C. VRIEZEN**) Trefwoorden: Pathologie — Mondziekten Inleiding Als er één ziektebeeld door de eeuwen heen in de belangstelling heeft gestaan, dan is het wel het beeld van ontstekingen. In engere zin...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 32-36 - Editie 1 - 1975

Tax c.s.: Waardering van gezondheid en tandverzorging The `higher' the occupation, the smaller is the defeatism towards own teeth. Women have a bigger trust in the dentist as skilled man. Among participants a weaker objective-critical attitude towards the dentist exists, a weaker nonchalance...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 915-926 - Editie 12 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), december EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: A. C. Lamers, Rijksweg 217, Heumen (Gld.). Sectie I Basiswetenschappen 731. Pulpal vasculature as demonstrated by a new method. D. E. Cutright, S. N. Bhaskar. Or, Surg. Med. Path. 27:...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 422-427 - Editie 5 - 1967

SOCIALE TANDHEELKUNDE CARIËSTHERAPIE Dr. Ch. F. L. NORD De hedendaagse tandarts, die bereid is zijn bijdrage te leveren tot de bevordering van de gebitsgezondheid der Nederlandse bevolking, verkeert in een moeilijke positie. Enerzijds wil hij graag de tijdens zijn opleiding verworven kennis en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 434-460 - Editie 6 - 1957

EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: Dr. J. B. V i s s e r, Koningsstraat 15, Hilversum Sectie I Basiswetenschappen 473. G. H. R. VON KSNIGSWALD. De betekenis van het dimorphisme van de bovenste molaren voor de systematiek der primaten. Verslag Kon....

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 290-317 - Editie 4 - 1953

EXCERPTA ODONTOLOGICA Beheer over sectie Redactiecommissie: Voorzitter: Dr. J. B. Visser, Koningsstraat 15, Hilversum . I, IV, VI Leden: L. Coppes, Vondelstraat 23, Amsterdam-W . . VII, VIII J. Schneider, Bergweg 332A, Rotterdam-N. . . V L.J. A. v. Schijndel, Stadhouderslaan 3, Utrecht . II,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 65-69 - Editie 1 - 1953

NED. TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP Ledenvergadering van 15 Oct. 1952 te Utrecht HET VRAAGSTUK VAN-DE POLIOMYELITIS DOOR PROF. DR. K. C. WINKLER De poliomyelitis-epidemie, die in de nazomer van 1952 ook in Nederland heerste, heeft allerwegen in hoge mate de aandacht getrokken. De omstandigheid, dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 156-157 - Editie 2 - 1942

Aan de redactie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde te Amsterdam. Leeuwarden, 28-1-194.2 Zeer geachte redactie, Gaarne zou ik onderstaande in uw tijdschrift zien geplaatst. Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik een infectie in mijn neus, die zich uitbreidde tot de beide bovenkaakholtes....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 302-338 - Editie 4 - 1940

OOI?iSpRONKELINZ BuDpAGE4 //A 01. 'D v LETSELS DOOR CHEMISCHE STRIJDMIDDELEN*) Voordracht (met lichtbeelden) DOOR Dr. N. VAN EEK 615.9 : 533 Het onderwerp, dat heden behandeld wordt is dermate uitgebreid, dat het in den beschikbaren tijd onmogelijk volledig kan worden behandeld. Er zal dan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 131-164 - Editie 2 - 1940

HET BETREKKEN VAN DEN PROCESSUS ALVEOLARIS IN DE BEHANDELING VAN KAAKBREUKEN') DOOR Dr. E. SANDERS 616.716.8 0015 De hier te bespreken behandelingswijze is eene, die, ondanks haar somstijds bijzondere voordeelen, niet in alle gevallen behoort of behoeft toegepast te worden. Dit geldt eigenlijk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 216-232 - Editie 3 - 1927

t..,Mot,btsM +v,r.vit~s,4Mt.ssrys rr.,.t.ivorvb,tv.t.b M t& UIT DE LITERATUUR 0Mreflialrefi 01)real9 Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jan 727 No. 1. Die interokklusale Gelenkbahnmessung nach der Methode von Christensen in Verbindung mit dem Artikulator von Hanau, von. W....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 536-547 - Editie 11 - 1920

E UIT DE LITERATUUR. DE ZIEKTEN DER TANDPULPA DOOR HERMANN PRINZ. D. D. S. 1) IV. Behandeling. 1. De blootliggende gezonde pulpa. De moderne chirurgische wondbehandeling stelt zich primair tweeërlei ten doel — het verwijderen van alle necrotische weefsel en het verkrijgen van asepsis....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 626-658 - Editie 12 - 1918

E OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN. E BEHANDELING VAN GELAATS, VERWONDINGEN EN KAAKFRACTUREN DOOR ARTS EN TANDARTS. DOOR CARL H. WITTHAUS. Mijnheer de President, Dames en Heeren 1 Gaarne geef ik heden gevolg aan het verzoek van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, om een en ander voor te...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje