× ABONNEREN

Aandeel curatie per patiënt afgenomen, preventie toegenomen

Staat van de mondzorg

6 juli 2020 (1 reactie)

Op basis van verzamelde verrichtingengegevens bij een steekproef van algemene tandartspraktijken door de KNMT is voor de jaren 2008 tot en met 2018 per patiënt bepaald wat het relatieve aandeel is (op het totaal aantal gedeclareerde verrichtingen) van verrichtingen die vallen onder achtereenvolgens consultatie, diagnostiek, preventie en curatie.

deze_maand_2020julaug_rgb.jpg

De infographic laat dit zien voor volwassen reguliere tandartsbezoekers patiënten bij wie in een betreffend jaar een periodieke controle is gedaan. Per patiënt is het aandeel curatie in de verleende zorg in de genoemde periode geleidelijk afgenomen (van 29,5% in 2008 naar 22,9% in 2009), vooral ten gunste van het aandeel preventie (2008 20,4%, 2018 25,6%). In de reeks is overigens 2012 niet meegenomen. Dat was het jaar van het experiment met de vrije tarieven en afwijkende tariefcoderingen, waardoor een betrouwbare vergelijking niet mogelijk was (Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

Audrey Hollanders et al heeft onderzocht of veroudering van restauratiematerialen invloed heeft op het ontstaan van secundaire cariëslaesies. De onderzoeksvraag was of antibacteriële bonding na veroudering zijn effect behield. Hollanders ontving voor haar promotieonderzoek, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, de NTVT Onderzoeksbeurs.
Zie pagina’s 417-423.

Thesaurus woorden bij dit item: Preventieve behandeling Restauratieve behandeling

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje