×

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Aantal actieve tandartsen opgeleid in buitenland is toegenomen

Doordat Nederland deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), waarbinnen vrij verkeer van onder andere personen geldt, mogen tandartsen opgeleid in een ander EER-land zich op basis daarvan inschrijven in het BIG-register. Tandartsen van buiten de EER moeten een kennis- en vaardigheidstoets afleggen. Uit de tandartsenadministratie van de KNMT blijkt dat in de periode 2009 - 2019 het aandeel van buitenslands gediplomeerden in de actieve beroepsgroep (64 jaar en jonger) bijna is verdubbeld. (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT).

In de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’, in de zojuist verschenen januari-editie, gaan dr. Ronald Gorter, mr. dr. Wolter Brands en prof. dr. Albert Feilzer in op de harmonisatie van het tandheelkundig onderwijs in Europees en Nederlands perspectief. Zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 53-58.

Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio

Welkom op vernieuwde NTVT-website

Van harte welkom op de geheel vernieuwde website van het NTVT.

Door de vernieuwde vormgeving is het snel en gemakkelijk zoeken naar onderwerpen, artikelen en achtergrond. Ook biedt het NTVT dossiers met actuele thema's,  actualiteit, nieuws, infographics, video's en een digitale versie van het tijdschrift. De website is vanaf nu goed te lezen op alle digitale devices en vervangt daarmee de NTVT-app.

Het NTVT is het platform voor onafhankelijk tandheelkundig wetenschappelijk kennis. Interactief, zowel nu als in de toekomst en staat 24/7 voor je klaar.
We hebben elkaar daarbij nodig. Vragen die leven in de praktijk zullen we als redactie duiden, uitzoeken of laten onderzoeken. Door samenwerking maken we richtlijnen toegankelijk en toepasbaar. Naast verdieping biedt het NTVT zo een wetenschappelijk fundament onder de dagelijkse praktijk.

Graag zien we uit naar jullie reactie op de vernieuwde digitale NTVT. Zo kunnen we de ervaring nog beter maken in de toekomst!
Klik hier voor het geven van jouw reactie.

Alvast veel dank.

Namens de redactie van het NTVT,
Casper P. Bots, hoofdredacteur

Editie 1

januari 2020

Mondzorg bij patiënten in de palliatieve levensfase – ook uw zorg?

In dit vragenlijstonderzoek is de attitude van tandartsen en studenten tandheelkunde ten aanzien van het verlenen van mondzorg aan palliatieve patiënten bestudeerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre zij betrokken willen worden bij de zorg voor deze patiëntengroep. Uit de resultaten bleek dat beide onderzoeksgroepen relatief weinig affiniteit met palliatieve patiënten hadden. Toch vinden ze mondzorg bij deze groep over het algemeen belangrijk en zijn ze van mening dat tandartsen een rol kunnen spelen bij de levenskwaliteit. Een derde van beide onderzoeksgroepen wil echter zelden betrokken worden bij de mondzorg voor deze patiëntengroep. Daarnaast is ook een derde van de respondenten niet of niet erg bereid om palliatieve patiënten te bezoeken in een verpleeghuis of om huisbezoeken af te leggen. Tandartsen en studenten zijn zich bewust van het belang van mondzorg in de palliatieve levensfase, ze zien het echter (nog) niet zitten om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn.

Lees het hele artikel

Kies-voor-Tandenonderzoek 2017: cariëservaring bij 11-jarigen in Nederland

In dit derde artikel in een reeks van 5 naar aanleiding van het Kies-voor-Tandenonderzoek 2017, worden de resultaten van de 11-jarigen gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 11-jarigen die woonden in Alphen aan den Rijn, Gouda, Breda of Den Bosch en bestond uit het invullen van een vragenlijst, zowel door henzelf als door hun ouders, en het ondergaan van een klinisch mondonderzoek. Van de 11-jarigen had 61% een gaaf blijvend gebit. In 2011 was dit percentage 73%. Er waren in 2017 nog mondgezondheidsverschillen tussen de sociaal-economische groepen waarbij de hoge sociaal-economische groep in het voordeel was. De conclusie is dat de mondgezondheid van de 11-jarigen de afgelopen 6 jaar niet is verbeterd. Ondanks de lage prevalenties lijkt er een trend tot verslechtering te zijn. Interventies om het gebit gaaf te houden dienen bij risicogroepen vooral gericht te zijn op het verbeteren van gedrag en zelfzorg om cariës te voorkomen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 3 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder