× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Doe mee aan de peiling: ‘Mening over speeksel’

speeksel_onbewerkt4kant.jpg

De oktobereditie van dit jaar gaat over speeksel. In het thema zal onder andere aandacht besteed worden aan speekseleiwitten, speeksel en mondgezondheid. Er wordt antwoord gegeven op de vraag wat je nu met speeksel kunt meten. Daarnaast twee artikelen met casuïstiek. Tevens komt de relatie tussen halitose en speeksel, alsmede de relatie tussen xerostomie en speekselsecretie bij jongvolwassenen aan de orde. Ook zult u in deze editie een artikel over de speekselkliniek vinden. Welk type patiënten komen daar? Wie verwijzen door? Welke subjectieve en objectieve metingen vinden plaats? Is er een richtlijn waaraan u zich kunt vasthouden? Na het lezen van de NTVT thema-editie in oktober van dit jaar ben je weer volledig op de hoogte.

Het NTVT is benieuwd naar de mening van alle mondzorgverleners over speeksel. Doe mee met deze unieke peiling die bestaat uit 10 korte stellingen en maximaal 2 minuten duurt. De resultaten van dit online-onderzoek worden gepubliceerd in het NTVT-themanummer ‘Speeksel’.

Laat uw stem horen

NTVT DentTalk podcast #4: Wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan?

25 mei: een nieuwe podcast

In podcast #4 (publicatiedatum: 25 mei 2020) zijn Jeroen Craandijk en dr. Vincent Zijnge te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Waar komt kennis vandaan? Waar is kennis op gebaseerd? Hoe weeg je de waarde van een facebook bericht in het licht van een wetenschappelijke publicatie? Hoe ontstaat kennis? Wat is de waarde van wetenschap? En: telt een mening ook?

Naar al onze podcasts

ontwerp zonder titel 1

Bij ruim helft van 60- tot 64-jarigen is sprake van multimorbiditeit

deze_maand_2020mei_web_1.jpg

Ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Bij 54% van hen gaat het om multimorbiditeit, dat wil zeggen om 2 of meer aandoeningen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt de prevalentie van multimorbiditeit sterk toe. In 2018 blijkt uit zorgregistraties van huisartsen dat voor de groep van 60-64 jaar (ruim) de helft sprake is van multimorbiditeit (Volksgezondheidenzorg.info/Nivel, 2019). Dit loopt op tot ruim 85% van de mensen van 80 jaar en ouder. Hoewel multimorbiditeit niet zonder meer samenvalt met kwetsbaarheid, hebben kwetsbare ouderen wel vaak meerdere aandoeningen. (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2020).

In het casuïstiekartikel ‘Acute ademnood bij een kwetsbare oudere: spontane aspiratie van een gebitselement’ beschrijven Jesper Jansen, dr. Claar van der Maarel-Wierink en dr. Leander Dubois een 68-jarige man die zich presenteert op de spoedeisende hulp met acute ademnood. De patiënt heeft COPD, wordt vanwege een acute bronchitis behandeld met een prednison stootkuur en verblijft in een woonzorgcentrum als gevolg van een recent doorgemaakte subarachnoïdale bloeding. Kortom, een patiënt met meer dan 2 aandoeningen, uit de leeftijdsgroep waarin ongeveer 6 op 10 personen meer dan 2 aandoeningen heeft.

Zie voor casusartikel Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 282-285.

Editie 05

mei 2020

Het belang van triage bij tandletsel: de verschillen tussen het ziekenhuis en de tandartspraktijk

Bij tandletsel wordt vaak als eerste gedacht aan het gebitselement. Natuurlijk staat het vast dat een snelle repositie gunstig is voor prognose van het gebitselement. Desondanks is het ontzettend belangrijk de conditie van de patiënt zelf in ogenschouw te nemen en niet direct te focussen op de behandeling. Een gestructureerde aanpak is nodig om tot een optimale diagnose en behandeling te komen. Hierbij hoort ook het eventuele aanvullende letsel zoals bijkomend neurotrauma. Deze eerste screening van de ernst van het letsel wordt triage genoemd. Er zit een duidelijk verschil in de ernst van de verwondingen van patiënten met tandletsel die zich presenteren in een ziekenhuis of in een tandartspraktijk. In het ziekenhuis is er een geprotocolleerde primaire opvang; deze principes zouden eveneens in een tandartspraktijk toepasbaar zijn.

Lees het hele artikel

De objectieve mondgezondheid van personen met de ziekte van Parkinson

In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd over de objectieve mondgezondheid van personen met de ziekte van Parkinson, gerelateerd aan de duur en de progressie van de ziekte. Participanten waren 74 personen met de ziekte van Parkinson en 74 controlepersonen. Bij allen werd een mondonderzoek verricht. Dentate personen met de ziekte van Parkinson hadden statistisch significant meer gebitselementen met cariëslaesies, meer wortelresten en een grotere kwantiteit van biofilm en voedselresten dan dentate controlepersonen. Binnen de groep dentate personen met de ziekte van Parkinson waren het aantal gebitselementen met plastische restauraties en het aantal mobiele gebitselementen positief gerelateerd aan de duur van de ziekte. Verder waren bij deze groep het aantal gebitselementen met cariëslaesies, het aantal gebitselementen met plastische restauraties en het aantal wortelresten positief gerelateerd aan de progressie van de ziekte. Personen met de ziekte van Parkinson hebben ondersteuning nodig bij de mondverzorging, zeker bij het vorderen van de ziekte.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder