× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Nieuwe editie NTVT

2102_omslag_xml_gouden_rand.png

Lees de februari-editie van 5 februari 2020 waarin wordt ingegaan op hart- en vaatziekten en mondzorg:

En heel praktisch:

Tevens wordt in de rubriek Actueel prof. dr. Anita Visscher geïnterviewd over de zojuist uitgekomen klinische praktijkrichtlijn 'Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen', met tevens directe links naar pdf's van de richtlijn.

Naar februari-editie

maandag 1 maart 2021

Larynxcarcinoom door wisselende contacten

Het aantal partners waarmee orale seks wordt bedreven is een sterke voorspeller voor het ontwikkelen van een larynxcarcinoom door het humaan papillomavirus (HPV-LC). Daarnaast bleek dat ook het aantal jaren van orale seks en de leeftijd waarop dat plaatsvond een voorspellende waarde hadden. In...

Lees bericht

woensdag 24 februari 2021

Paropathogenen kunnen orale tumorgroei induceren

De bekende paropathogenen Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum en Porphyromonas gingivalis kunnen tumorgroei induceren in cellijnen van een orale plaveiselcelcarcinoom (OPC) en in een muismodel dat het humaan OPC nabootst.

Lees bericht

maandag 22 februari 2021

Probiotica vermindert antibioticagebruik niet

Ondanks de veelbelovende berichten over het gebruik van probiotica zorgt het dagelijks innemen van de probiotische combinatie Lactobacillus rhamnosus en Bifidobacterium animalis niet voor minder antibioticagebruik onder verpleeghuisbewoners.

Lees bericht

woensdag 17 februari 2021

Opkomst en neergang van ziekten

Er wordt te weinig nagedacht over het hoe en waarom van de opkomst en het verdwijnen van ziekten. Dat zegt prof. dr. Johan Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC, in zijn afscheidsrede die hij eind 2020 uitsprak.

Lees bericht

maandag 15 februari 2021

Parodontitis en chronisch nierfalen beïnvloeden elkaar

Parodontitis is een verborgen bron van oxidatieve stress bij patiënten met chronisch nierfalen. Dit bleek uit een Brits cross-sectioneel onderzoek onder patiënten met een chronische nierziekte. Eerder onderzoek toonde al aan dat deze groep patiënten vatbaarder zijn voor parodontitis.

Lees bericht

vrijdag 5 februari 2021

Richtlijn voor leveren van mondzorg aan huis

Deze week verscheen de nieuwe KPR 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen' van het KIMO. Het NTVT vroeg ROC-voorzitter prof. dr. Anita Visser over de achtergronden van de richtlijn en de betekenis voor mondzorgverleners.

Lees bericht

donderdag 21 januari 2021

Gelijke gezichtsuitdrukkingen wereldwijd

Over de hele wereld maken mensen vergelijkbare gezichtsuitdrukkingen in bepaalde sociale situaties. Door de komst van digitale beeldvorming, zijn er gedetailleerde menselijke gezichtsuitdrukkingen vastgelegd in veel verschillende sociale contexten. Deze bevindingen hebben, volgens de onderzoeker...

Lees bericht

DentTalk webinar

ntvt_webinar_intro_9mrt.jpg

 Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en podcasts ook onderscheidende DentTalk webinars. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van wetenschap naar praktijk, op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Schrijf je nu in via een van de opties: Premium, Plus en Basis.

Registreren

Podcast aflevering 15: Veiligheidsrisico's bij voorschrijven medicatie

Een groot deel van de mondzorgverleners en studenten heeft onvoldoende kennis over het effectief en veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit kan leiden tot ernstige medicatiefouten met potentiële schade voor patiënten. Hoe vaak gaat het mis met het voorschrijven? Hoe is het onderwijs op dit gebied geregeld? En, hoe kan je veilig voorschrijven wel mogelijk maken? In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 13 januari 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met dr. David Brinkman, prof. dr. Fred Rozema en dr. Henk Brand.

 Naar alle podcasts

ntvt_logo_denttalk_rgb.jpg

Hoe goed zijn jonge tandartsen voorbereid op patiënten met psychopathologie?

deze_maand_21feb_01.jpg

Bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) kan een patiënt terecht wanneer een klacht tegen een tandarts(specialist) in een eerder stadium niet kon worden opgelost via een bemiddelingstraject met hulp van een klachtenfunctionaris. De SGIM publiceert geanonimiseerd alle uitspraken en de bijbehorende documentatie op haar website.

Uit een analyse van alle 75 klachten tegen tandarts(specialist)en, die in de periode januari 2017 tot november 2019 waren ingediend bij de SGIM, bleek dat de klachten in 66 gevallen waren gericht tegen een tandarts en in 4 gevallen tegen een orthodontist. In 5 gevallen was onbekend om welke mondzorgverlener het ging, omdat de betreffende klacht niet in behandeling was genomen of doordat alsnog overeenstemming was bereikt. Voor zover duidelijk hadden de 70 resterende klachten betrekking op in totaal 93 aspecten van de verleende zorg. Hierbij stond ‘onzorgvuldig handelen’, als genoemd in ruim driekwart van de klachten, bovenaan. Een voorbeeld daarvan was een patiënt bij wie 7 cariëslaesies werden vastgesteld nadat zij bij een tandarts was weggegaan. De verweerder had al 6 jaar geen röntgenopnamen gemaakt. (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

 

Zie artikel van Michiel Eijkman en Rien van der Horst in op klachten over behandelingen. Beiden zijn jarenlang actief geweest als tandheelkundig adviseur; Van der Horst was eveneens adviserend tandarts. In hun artikel worden 2 casussen besproken waar mondzorgverleners en hun adviseurs veel lering uit kunnen trekken.

Naar editie

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast krijg je als onderdeel van je abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Ben je abonnee? Je vindt de toetsen en e-learning in het persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Q-Keurmerk en erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Waarom NTVT?

Als wetenschappelijk platform met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Met een abonnement op NTVT krijg je jaarlijks:

  • 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
  • Toegang tot de online database met alle artikelen
  • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
  • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
  • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
  • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
  • Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (KRT: 3 punten per kennistoets; KRM: 2 punten)
  • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Neem een abonnement

abonneren.png

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder