× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Nieuwe editie NTVT

omslag_plus_rand.jpg

Lees de nieuwste NTVT-editie met het thema 'Kwetsbaarheid & Mondzorg', waarin onder andere wordt ingegegaan op:

Een pleidooi wordt gehouden voor training en samenwerking om de mondzorg voor ouderen te verbeteren.

Daarnaast wordt in de rubriek Hoe zit het nu eigenlijk?! de vraag beantwoord welke poetsmethode het effectiefst is bij orthodontische apparatuur: elektrisch of met de hand?

Naar oktobereditie

vrijdag 8 oktober 2021

Oratie professor Floris Bikker- Go with the flow

Prof. dr. Floris J. Bikker gaf vanwege zijn benoeming tot hoogleraar een boeiende openbare les die zowel de biochemische en klinische aspecten van speeksel belichtte maar daarnaast ook de rol van speeksel bij diagnostiek onder de aandacht bracht.

Lees bericht

donderdag 30 september 2021

Vergiftigingen gerelateerd aan het coronavirus

In 2020 kwamen er veel meldingen binnen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) over mogelijke vergiftigingen gerelateerd aan COVID-19. Het betrof in het bijzonder mogelijke vergiftigingen met handdesinfectiemiddelen, waterstofperoxide en vitaminepillen.

Lees bericht

woensdag 22 september 2021

Zoomen met de tandarts

Het digitale consult (teledentistry) wordt door veel patiënten als comfortabel en eenvoudig beoordeeld. De meeste tandartsen zagen het als behulpzaam en makkelijk uit te voeren. Dit blijkt uit Engels onderzoek naar videoconsultaties.

Lees bericht

vrijdag 17 september 2021

Lichtomstandigheden beïnvloeden intraorale scans

Omgevingslicht blijkt invloed te hebben op de nauwkeurigheid van intraorale scanners. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Marta Revilla-León, waarin zij de nauwkeurigheid van specifieke delen van de digitale workflow evalueerde.

Lees bericht

DentTalk webinar

ntvt_webinar_intro_2nov.jpg

Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en podcasts ook onderscheidende DentTalk webinars. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van wetenschap naar praktijk, op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Schrijf je nu in via een van de opties: Premium, Plus en Basis.

Registreren

Enquête naar kennis over huidafwijkingen in aangezicht

afbeelding_casus_4_zw_web.jpg

Doe mee aan een enquête van een onderzoek naar de huidige kennis en attiitude van mondzorgverleners in Nederland betreffende huidafwijkingen van het aangezicht en de (on)gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de herkenning ervan door mondzorgverleners. De resultaten van deze enquête zullen eind 2022 worden gepubliceerd in het NTVT. 

Alvast veel dank voor je deelname aan deze enquête!

Invullen kan tot 1 december 2021.

Doe mee aan dit onderzoek!

E-pub excerpten

Gebitspathologie

Cariësgevoeligheid knobbel van Carabelli

De prevalentie van de knobbel van Carabelli in de tweede melkmolaar boven varieert van 65 tot 96% en komt meestal tweezijdig voor. Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoe groot de cariësgevoeligheid is van de KvC bij 3- en 4-jarige kinderen.

Lees dit excerpt

 


Gnatologie

Stabilisatieopbeetplaat heeft geen effect op bruxisme

In dit Schotse onderzoek werd beoogd door middel van een systematisch literatuuronderzoek vast te stellen of een stabilisatieopbeetplaat een effectieve bijdrage levert aan de behandeling van bruxisme.

  Lees dit excerpt

Tandheelkundig onderwijs

Symptomen van depressie onder tandheelkundestudenten

Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek was het was na te gaan wat de prevalentie was van zelfgerapporteerde symptomen van depressie onder tandheelkundestudenten.

Lees dit excerpt

Breekpunt in gebitssituatie: leeftijd van 75 jaar

deze_maand_2110_01_rgb_omlijnd.jpg

Uit een onderzoek naar de gebitssituatie van oudere tandartsbezoekers in Nederland blijkt dat er rond de leeftijd van 75 jaar sprake is van een omslagpunt in de mondgezondheid. De onderzoekers vergeleken de gebitssituatie van 75-plussers met die van tandartsbezoekers tussen de 60 en 65 jaar oud. Alhoewel de oudere tandartsbezoekers van 75 jaar en ouder naar verhouding minder kwetsbaar zijn dan hun leeftijdsgenoten die niet meer in de praktijk komen, lijkt ook in deze groep vanaf 75 jaar de mondgezondheid af te nemen (zie infographic). (Bron: KNMT/Staat van de mondzorg, 2021)

In de oktober zijn een groot aantal publicaties over mondzorg en (kwetsbare) ouderen gebundeld in het thema Kwetsbaarheid & Mondzorg, Vooral wordt ingegaan hoe de mondzorg voor deze groep verbeterd kan worden.

Naar editie

Podcast aflevering 23: Implantologie & gebitselementen van stamcellen

Medio dit jaar presenteerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse lijst van talenten, jonger dan 30 jaar die de toekomst van Nederland gaan bepalen. Vivian Wu, ooit de jongst afgestudeerde tandarts-implantoloog van Nederland, stond dit jaar in deze lijst. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 4 oktober 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper in gesprek met haar. Naast haar werk als implantoloog doet Wu promotieonderzoek op de afdeling Orale Celbiologie van het ACTA in Amsterdam naar de toepassing van stamcellen bij het herstel van kaakbot.

 

Naar alle podcasts

Vivian Wu

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast krijg je als onderdeel van je abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Ben je abonnee? Je vindt de toetsen en e-learning in het persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Q-Keurmerk en erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Waarom NTVT?

Als wetenschappelijk platform met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Met een abonnement op NTVT krijg je jaarlijks:

  • 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
  • Toegang tot de online database met alle artikelen
  • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
  • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
  • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
  • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
  • Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (KRT: 3 punten per kennistoets; KRM: 2 punten)
  • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Neem een abonnement

abonneren.png

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder