× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Doe mee aan de peiling: ‘Mening over orthodontie’

De decembereditie van dit jaar gaat over orthodontie. In het thema zal onder andere aandacht besteed worden aan wortelresorptie als gevolg van de behandeling en ontkalkingen tijdens en na de behandeling. Daarnaast veel aandacht voor retentie: er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij het loskomen van retentiespalken, op de negatieve bij-effecten van actieve spalken en op  de richtlijn retentie van de NVvO. Uiteraard komen in een overzichtsartikel de ontwikkelingen binnen het orthodontisch vakgebied en het historisch perspectief op esthetiek aan de orde. Na het lezen van deze NTVT thema-editie in december kun je weer goed beslagen het jaar 2021 in.

Het NTVT is benieuwd naar de mening van alle mondzorgverleners over orthodontie. Doe mee met deze unieke peiling die bestaat uit 10 korte stellingen en maximaal 2 minuten duurt. De resultaten van dit online-onderzoek worden gepubliceerd in het NTVT-themanummer ‘Orthodontie’.

NTVT DentTalk podcast #8: Infectiepreventie en aerosolen

In podcast #8 zijn dr. Catherine M. C. Volgenant en dr. Alexa Laheij te gast. Hoofdredacteur Casper Bots spreekt met hen, op veilige digitale afstand,  over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. Zo worden de KNMT richtlijn ‘Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken’ en de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ besproken aan de hand van een behandeling. Hoe zit het nu op dit moment met de aerosolen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen werken wel en welke niet? En, waar richt toekomstige onderzoek zich op?

Naar alle podcasts

ontwerp zonder titel 1

Aandeel curatie per patiënt afgenomen, preventie toegenomen

deze_maand_2020julaug_rgb.jpg

Op basis van verzamelde verrichtingengegevens bij een steekproef van algemene tandartspraktijken door de KNMT is voor de jaren 2008 tot en met 2018 per patiënt bepaald wat het relatieve aandeel is (op het totaal aantal gedeclareerde verrichtingen) van verrichtingen die vallen onder achtereenvolgens consultatie, diagnostiek, preventie en curatie.
De infographic laat dit zien voor volwassen reguliere tandartsbezoekers patiënten bij wie in een betreffend jaar een peridieke controle is gedaan. Per patiënt is het aandeel curatie in de verleende zorg in de genoemde periode geleidelijk afgenomen (van 29,5% in 2008 naar 22,9% in 2009), vooral ten gunste van het aandeel preventie (2008 20,4%, 2018 25,6%). In de reeks is overigens 2012 niet meegenomen. Dat was het jaar van het experiment met de vrije tarieven en afwijkende tariefcoderingen, waardoor een betrouwbare vergelijking niet mogelijk was (Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

Audrey Hollanders et al heeft onderzocht of veroudering van restauratiematerialen invloed heeft op het ontstaan van secundaire cariëslaesies. De onderzoeksvraag was of antibacteriële bonding na veroudering zijn effect behield. Hollanders ontving voor haar promotieonderzoek, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, de NTVT Onderzoeksbeurs.
Zie pagina’s 417-423.

Editie 7-8

juli en augustus 2020

Zwarte tandpasta, witte tanden?

Van tandpasta’s met actieve houtskool wordt beweerd dat zij de tanden witter te maken. Wetenschappelijk bewijs voor het werkelijke whitening effect is evenwel nog beperkt. Een zoekopdracht in PubMed leverde 1 gerandomiseerd dubbelblind klinisch in vitro-onderzoek op waarin de tandpasta Black is White (Curaprox®) minder goed extrinsieke verkleuringen verwijderde dan andere whitening tandpasta’s. Verder werd in 1 systematisch literatuuronderzoek en 1 overzichtsartikel geconcludeerd dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar is om de cosmetische voordelen van houtskool bevattende tandpasta’s te onderbouwen.

Lees het hele artikel

Een klachtenvrije derde molaar, verwijderen of niet?

Drie volwassen patiënten van respectievelijk 28 (vrouw), 36 (man) en 53 (man) jaar werden door hun tandarts verwezen naar een mka-chirurg voor problemen bij derde molaren. Bij de vrouw ging het om het verwijderen van gebitselementen 38 en 48. Na het verwijderen van gebitselement 38 ontstond er permanent parodontaal aanhechtingsverlies van de aangrenzende tweede molaar. Bij de tweede patiënt had retentie van gebitselement 48 ernstige schade aan aangrenzende tweede molaar toegebracht met verlies van het gebitselement tot gevolg. Ten tijde van verwijdering was sprake van een verhoogd risicoprofiel op inflammatoire complicaties en zenuwschade. Bij de derde patiënt leidde het verwijderen van zijn geïmpacteerde gebitselement 38 tot een osteomyelitis en een angulus mandibulae-fractuur. Volgens de onlangs verschenen Klinische Praktijkrichtlijn ‘Derde molaar’ luidt het advies op 17-jarige leeftijd bij patiënten de afweging te maken een klachtenvrije derde molaar te verwijderen. In geval van geïmpacteerde derde molaren met mesiale of horizontale angulatie en partieel doorgebroken derde molaren is het risico op pathologie dermate hoog, dat preventieve verwijdering wordt geadviseerd. Een intraorale röntgenopname (periapicaal of bitewing) is hiervoor als eerste screening de aanbevolen methode.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de elearning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder