×

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

NTVT DentTald podcast #2: Antitrombotica bij bloedige ingrepen

6 april: een nieuwe podcast

In podcast #2 is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over antitrombotica. Waarom is de KIMO-richtlijn er eigenlijk? Hoe breng je als mondzorgverlener de richtlijn in de praktijk? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid rondom ingrijpen in medicatiegebruik?

Naar al onze podcasts

ontwerp zonder titel 1

Infectiepreventie in de mondzorg tijdens de uitbraak van SARS-CoV-2

COVID-19 is een opkomende infectieziekte met wijdverspreide transmissie van het coronavirus SARS-CoV-2 in Nederland. Een deel van de geïnfecteerde personen wordt ernstig ziek. Een deel van de besmette personen vertoont geen symptomen, maar kan wel bijdragen aan transmissie van het virus. SARS-CoV-2 wordt uitgescheiden via de mond en kan verspreid worden via aerosolen. Daarom is er een verhoogde kans op het risico van verspreiding hiervan tijdens aerosolproducerende behandelingen in mondzorgpraktijken. In verband met risico op besmetting van mondzorgteams en patiënten is het, op basis van de huidige beschikbare literatuur, in deze fase van de pandemie zeer sterk te adviseren bij spoedeisende mondzorg aanvullende infectiepreventiemaatregelen te nemen bij alle patiënten. Overige behandelingen dienen te worden uitgesteld. Op geleide van de wetenschappelijke literatuur en adviezen vanuit het RIVM dient te worden afgewogen welke infectiepreventiemaatregelen nodig zijn bij het verlenen van spoedeisende en reguliere mondzorg voor de huidige situatie en in de toekomst.

Lees de elektronische voorpublicatie van het artikel 'Infectiepreventie in de mondzorg tijdens de uitbraak van SARS-CoV-2' van C.M.C. Volgenant, I.F. Persoon, R.A.G. de Ruijter, J.J. de Soet.

Naar artikel

De World Health Organisation (WHO) geeft het dringende advies beschikbare wetenschappelijk informatie over het coronavirus snel openbaar en toegankelijk te maken. Mede daarom is besloten de peer-reviewed wetenschappelijke bijdrage van de auteurs Volgenant et al ‘Infectiepreventie in de mondzorg tijdens de uitbraak van SARS-CoV-2’ vanaf heden online beschikbaar te stellen als een elektronische publicatie, voorafgaand aan de gedrukte versie in de mei-editie.

Wel of geen controle maakt voor aandeel wortelkanaalbehandelingen niet uit

dezemaandapril20_200304def.jpg

Uit de verrichtingengegevens van 208.081 volwassen patiënten (in het jaar 2018) is bij 8.293 (4%) van deze patiënten een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd. Van deze 8.293 patiënten waren er 6.172 (74%) regelmatige tandartsbezoeker. De overige 2.121 (26%) waren in dat jaar niet bij de tandarts geweest voor een periodiek mondonderzoek. De infographic toont voor beide groepen de verdeling naar het soort wortelkanaalbehandeling dat is gedaan (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

Maurits de Kuijper et al verrichtten onderzoek naar de breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties in endodontisch behandelde molaren. De Kuijper ontving voor zijn promotieonderzoek, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, de NTVT Onderzoeksbeurs.

ntvt_logoonderzoeksbeurs_cmyk_web.jpg

Zie voor het onderzoeksartikel Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 245-253.

omslag_web_1.png

Editie 4 - april 2020

Tandheelkundige slaapgeneeskunde: nadere kennismaking met een jong vakgebied

Traditioneel gezien houdt de tandheelkundige slaapgeneeskunde zich bezig met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zoals snurken en obstructief slaapapneu. De praktijk van alle dag laat echter zien dat dergelijke stoornissen zelden geïsoleerd voorkomen maar vaak in combinatie met andere slaapstoornissen die de tandheelkunde raken, waaronder orofaciale pijn, xerostomie, hypersalivatie, gastro-oesofageale reflux en slaapbruxisme. Daarom is er een nieuwe definitie geformuleerd waarin de tandheelkundige slaapgeneeskunde zodanig wordt beschreven dat al deze stoornissen daar wat betreft hun diagnostische en behandelaspecten onder geschaard kunnen worden

Lees het hele artikel

 

Breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties bij het functioneel herstel van endodontisch behandelde molaren

De breuksterkte van endodontisch behandelde molaren die met verschillende directe en indirecte materialen waren gerestaureerd, werd in vitro onderzocht. Er werden 105 ongerestaureerde, geëxtraheerde molaren endodontisch behandeld en gerandomiseerd in een controlegroep (alleen endodontische opening) en 6 experimentele groepen (n = 15) met restauraties van de volgende materialen: glasvezelversterkt composiet (GVC), microhybride composiet (C), microhybride composiet met glasvezelstift (G-C), volledige lithiumdisilicaatkroon (LDS), volledige lithiumdisilicaatkroon met glasvezelstift (G-LDS) en een endokroon (E). Proefstukken werden thermomechanisch verouderd en axiaal belast totdat breuk optrad. Gegevens werden geanalyseerd via variantieanalyse en de Tukey post hoc-test (α = 0,05). De breuksterkte werd significant beïnvloed door het type restauratie (p = 0,000). LDS had een significant hogere breuksterkte dan de controlegroep en GVC-, C en G-C. Groepen E, LDS en G-LDS verschilden niet statistisch van elkaar in breuksterkte. Dit gold ook E, G-LDS en alle composietgroepen. De glasvezelversterkte composietrestauratie resulteerde in aanzienlijk minder fatale breuken.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder