× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Nieuwe editie NTVT

omslag_gouden_rand.jpg

Lees de maarteditie van 5 maart 2021 waarin onder andere wordt ingegegaan op:

Verder biedt deze editie inzicht in de staat van de mondgezondheid van asielzoekers én nieuwe kennis over de nacontrole van patiënten die zijn behandeld voor een plaveiselcelcarcinoom.

naar maarteditie

woensdag 24 februari 2021

Paropathogenen kunnen orale tumorgroei induceren

De bekende paropathogenen Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum en Porphyromonas gingivalis kunnen tumorgroei induceren in cellijnen van een orale plaveiselcelcarcinoom (OPC) en in een muismodel dat het humaan OPC nabootst.

Lees bericht

maandag 22 februari 2021

Probiotica vermindert antibioticagebruik niet

Ondanks de veelbelovende berichten over het gebruik van probiotica zorgt het dagelijks innemen van de probiotische combinatie Lactobacillus rhamnosus en Bifidobacterium animalis niet voor minder antibioticagebruik onder verpleeghuisbewoners.

Lees bericht

woensdag 17 februari 2021

Opkomst en neergang van ziekten

Er wordt te weinig nagedacht over het hoe en waarom van de opkomst en het verdwijnen van ziekten. Dat zegt prof. dr. Johan Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC, in zijn afscheidsrede die hij eind 2020 uitsprak.

Lees bericht

maandag 15 februari 2021

Parodontitis en chronisch nierfalen beïnvloeden elkaar

Parodontitis is een verborgen bron van oxidatieve stress bij patiënten met chronisch nierfalen. Dit bleek uit een Brits cross-sectioneel onderzoek onder patiënten met een chronische nierziekte. Eerder onderzoek toonde al aan dat deze groep patiënten vatbaarder zijn voor parodontitis.

Lees bericht

vrijdag 5 februari 2021

Richtlijn voor leveren van mondzorg aan huis

Deze week verscheen de nieuwe KPR 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen' van het KIMO. Het NTVT vroeg ROC-voorzitter prof. dr. Anita Visser over de achtergronden van de richtlijn en de betekenis voor mondzorgverleners.

Lees bericht

DentTalk webinar

ntvt_webinar_intro_9mrt.jpg

 Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en podcasts ook onderscheidende DentTalk webinars. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van wetenschap naar praktijk, op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Schrijf je nu in via een van de opties: Premium, Plus en Basis.

Registreren

Podcast aflevering 16: Nacontrole bij plaveiselcelcarcinoom behandeling

De  incidentie van mondholtekanker in Nederland neemt toe. Daardoor zal ook het aantal patiënten dat nazorg behoeft toenemen. Momenteel worden deze patiënten de eerste 5 jaar na behandeling routinematig gecontroleerd om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen. Recidieven treden veelal in de eerste 2 jaar na behandeling op. Daarom is het wellicht beter de nacontrole te beperken tot 2 jaar, waarna de tandarts de zorg overneemt. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum:5 maart 2021) gaat hoofdredacteur Casper Bots hierover in gesprek met hoofdhals-oncoloog Marieke Brands en prof. dr. Jan de Visscher, hoogleraar Oral Medicine.

 Naar alle podcasts

ntvt_logo_denttalk_rgb.jpg

Zorgvraag asielzoekers: prothetiek, preventie, endo’s, restauraties

deze_maand_21mrt_01_web.jpg

Volwassen asielzoekers kunnen op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) aanspraak maken op tandheelkundige zorg die is opgenomen in de Verrichtingenlijst noodhulp tandheelkunde. Deze hulp betreft het met eenvoudige middelen verhelpen van acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, tot een maximum van € 250,- per kalenderjaar. Hiervoor kunnen asielzoekers  alleen terecht bij tandartsen die een overeenkomst hebben met RMA Healthcare.

Begin 2020 is vanuit ACTA onderzoek gedaan naar de ervaringen van deze tandartsen met de zorgverlening aan asielzoekers. Hiervoor werden 634 tandartsen met een RMA Healthcare-overeenkomst uitgenodigd om een webenquête in te vullen. Van 100 van hen (16%) werd een reactie ontvangen. Op het moment van de enquête behandelden 77 van hen volwassen asielzoekers of hadden dat in het verleden gedaan. Vanzelfsprekend ging het in veruit de meeste gevallen (99%) om spoedhulp, waarbij de zorgvraag van de asielzoekers vooral betrekking had op prothetiek, preventie, wortelkanaalbehandelingen en/of restauraties (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

 

Pia Vernee, Ewald Bronkhorst en Marie-Charlotte Huysmans beschrijven in hun artikel de zelfgerapporteerde mondgezondheid en mondgezondheidsgedracht van asielzoekers. Zij namen vragenlijsten af en voerden vervolgens regressieanalyses uit om t ekijken welke demografische facturen van invloed waren op de mondgezondheid. Zie voor de uitkomsten hiervan hun artikel.

Naar editie

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast krijg je als onderdeel van je abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Ben je abonnee? Je vindt de toetsen en e-learning in het persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Q-Keurmerk en erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Waarom NTVT?

Als wetenschappelijk platform met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Met een abonnement op NTVT krijg je jaarlijks:

  • 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
  • Toegang tot de online database met alle artikelen
  • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
  • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
  • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
  • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
  • Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (KRT: 3 punten per kennistoets; KRM: 2 punten)
  • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Neem een abonnement

abonneren.png

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder