× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Nieuwe editie NTVT

omslag_omrand.jpg

Lees de nieuwste editie van van het NTVT waarin wordt ingegaan op:

wordt de vraag beantwoord of de meerkosten van een implantaatgedragen gebitsprothese in de onderkaak opwegen tegen een betere kwaliteit van leven en acupunctuur helpt tegen een droge mond en wordt het autismespectrumstoornis besproken.

Tevens geven een aantal auteurs hun visie op een betere integratie van de mondzorg in de eerstelijnszorg.

In de rubriek Actueel:

Naar septembereditie

vrijdag 3 september 2021

Samenwerken: meer dan de som der delen

Redacteur dr. Gem Kramer wordt voorgesteld in de nieuwe Actueel-sectie 'Expert uitgelicht'. "Maak tijd vrij voor de bijzondere patiëntengroepen en blijf naar de wereld om je heen kijken", aldus Gem.

Lees bericht

donderdag 26 augustus 2021

Kans op depressie groter na tandverlies

Het verliezen van een gebitselement is sterk gerelateerd aan een verhoogde kans op een depressie onder Amerikaanse volwassenen. De impact van het verliezen van 10 of meer gebitselementen is vergelijkbaar met een depressieve stoornis, waarbij men geen antidepressiva krijgt.

Lees bericht

dinsdag 24 augustus 2021

SARS-CoV-2-antistoffen bij Engelse mondzorgverleners

Mondzorgverleners uit het VK vertoonden tijdens de eerste golf een hogere seroprevalentie tegen SARS-CoV-2 dan gemiddeld in de regio. Dit lijkt een indicatie te zijn voor de aanname dat mondzorgverleners een verhoogde kans zouden kunnen lopen op besmetting.

Lees bericht

donderdag 19 augustus 2021

Waarom ontwikkelingshulp toch wél zin heeft

Hulp bieden aan de allerarmsten ter wereld: heeft het wel zin? Werken in ontwikkelingslanden, een stichting steunen of vrijwillig lessen in tandheelkunde geven. Er is zoveel nood, is het geen druppel op een gloeiende plaat?

Lees bericht

maandag 9 augustus 2021

NTVT Debuutprijs 2021 voor Maurits de Kuijper

De NTVT debuutprijs 2021 is toegekend aan promovendus Maurits C.F.M. de Kuijper voor zijn artikel ‘Breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties bij het functioneel herstel van endodontisch behandelde molaren’, dat in het NTVT van april 2020 verscheen.

Lees bericht

dinsdag 3 augustus 2021

Mond op slot voor gewichtsverlies

Een intraoraal hulpmiddel wat zorgt voor beperkte mondopening resulteerde in gewichtsverlies bij gezonde mensen met obesitas. Het hulpmiddel zou effectief, veilig en betaalbaar kunnen zijn om de wereldwijde obesitasepidemie te bestrijden.

Lees bericht

DentTalk webinar

ntvt_webinar_intro_28sept.jpg

Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en podcasts ook onderscheidende DentTalk webinars. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van wetenschap naar praktijk, op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Schrijf je nu in via een van de opties: Premium, Plus en Basis.

Registreren

E-pub excerpten

Gebitspathologie

Cariësgevoeligheid knobbel van Carabelli

De prevalentie van de knobbel van Carabelli in de tweede melkmolaar boven varieert van 65 tot 96% en komt meestal tweezijdig voor. Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoe groot de cariësgevoeligheid is van de KvC bij 3- en 4-jarige kinderen.

Lees dit excerpt

 


Gnatologie

Stabilisatieopbeetplaat heeft geen effect op bruxisme

In dit Schotse onderzoek werd beoogd door middel van een systematisch literatuuronderzoek vast te stellen of een stabilisatieopbeetplaat een effectieve bijdrage levert aan de behandeling van bruxisme.

  Lees dit excerpt

Tandheelkundig onderwijs

Symptomen van depressie onder tandheelkundestudenten

Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek was het was na te gaan wat de prevalentie was van zelfgerapporteerde symptomen van depressie onder tandheelkundestudenten.

Lees dit excerpt

Hoe houden tandartsen rekening met autisme bij patiënten?

deze_maand_2109_01_web_omlijnd.jpg

Autismespectrumstoornissen (ASS) komen bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking voor. De kans is groot dat tandartsen te maken krijgen met patiënten met ASS. Omdat mensen met ASS in het algemeen moeite hebben met de verwerking van impulsen van buiten (geluiden, licht, communicatie) en veel situaties als chaotisch ervaren, is het raadzaam hiermee rekening te houden bij de behandeling. Medio 2019 is vanuit ACTA door middel van een webenquête de ervaringen in kaart gebracht van enkele tientallen tandartsen (n = 34-37) die regelmatig patiënten met ASS behandelen. Hen werd gevraagd in hoeverre ze een aantal manieren hanteerden waarmee ze rekening kunnen houden met ASS bij de tandheelkundige behandeling. Zes manieren van aanpak werden door minimaal 2 op de 3 tandartsen meestal of altijd toegepast (zie infographic) (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

Voor de juli/augustus-editie schreef kinder- en jeugdpsychiater Sandra Schreuder een artikel over autismespectrumstoornissen. Dit artikel geeft mondzorgverleners inzicht in deze stoornis en handvatten voor het omgaan van patiënten met deze stoornis.

Naar editie

Podcast aflevering 22: Leefstijl en gedrag bij kinderen

De nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen richt zich onder andere op het in kaart brengen van risico's die de mondgezondheid bij kinderen in gevaar kunnen brengen. Naast het signaleren van voedingsgewoonten en lifestyle is het in gesprek gaan met de ouders en jeugd over dit onderwerp niet altijd eenvoudig. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in deze podcast (publicatiedatum: 6 september 2021)  in gesprek met dr. Dien Gambon en dr. Maddelon de Jong-Lenters, beide tandarts-pedodontoloog en onderzoeker. Het themanummer Mondzorg voor Jeugdigen is hier te vinden. Ook zijn er eerder DentTalk video’s gemaakt over de Uitblinkers-gespreksmethodiek, die vind je hier.

 Naar alle podcasts

dien_gambon_maddelon_de_jong.jpg

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast krijg je als onderdeel van je abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Ben je abonnee? Je vindt de toetsen en e-learning in het persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Q-Keurmerk en erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Waarom NTVT?

Als wetenschappelijk platform met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Met een abonnement op NTVT krijg je jaarlijks:

  • 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
  • Toegang tot de online database met alle artikelen
  • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
  • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
  • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
  • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
  • Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (KRT: 3 punten per kennistoets; KRM: 2 punten)
  • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Neem een abonnement

abonneren.png

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder

Vacature

bureauredacteur ‘wetenschapsnieuws’ (24 uur per week)

Ga naar vacature

Solliciteren is mogelijk tot vrijdag 1 oktober 2021.