× ABONNEREN

Aantal inwoners per orthodontist in Friesland het hoogst

Staat van de mondzorg

9 maart 2020 Geen reacties

Nederland telde per januari 2019 in totaal 324 orthodontisten van 64 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend woon- en/of werkadres. Zij waren volgens deze gegevens gevestigd in 130 van de 355 gemeenten die  Nederland toen telde. Als het aantal orthodontisten wordt gerelateerd aan het aantal inwoners (CBS-Statline), resulteert dat in een ‘orthodontistratio’, ofwel: het aantal inwoners per orthodontist (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2020). De infograpic laat deze ratio in 2019 zien per provincie voor 2 leeftijdsgroepen. Friesland had voor beide de hoogste orthodontistratio, dus gemiddeld het grootste aantal inwoners per orthodontist. Opvallend is dat de naastgelegen provincie Groningen juist laag in de ranglijst scoort. Een verklaring zou kunnen zijn dat  tandarts(-specialist)en  zich wellicht vaker vestigen in de omgeving van hun opleidingsplaats. Zo hebben ook  de provincies Gelderland (Radboud Universiteit), Noord-Holland (ACTA) en Utrecht (in verleden Universiteit Utrecht) een wat lagere ratio.

(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)
(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

In de zojuist verschenen maarteditie worden in de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’ de resultaten van het onderzoek van Joost den Boer, dr. Ronald Jonkman en prof. dr. Josef Bruers naar de uitstroom van orthodontisten uit het vak gepubliceerd. In 2019 waren er 324 beschikbare orthodontisten (≤ 64 jaar) voor de patiënten in Nederland. Volgens het onderzoek van Den Boer et al, uitgevoerd voor de KNMT en de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten, zullen op basis van 3 schattingen tussen de 37 en 57 orthodontisten in 2023 met pensioen gaan. Volgens 2 schattingen overstijgt de uitstroom van orthodontisten (56 en 57) de komende jaren de instroom vanuit de opleidingen de komende 4 jaar (36 nieuwe orthodontisten). Ook de instroom van in het buitenland opgeleide orthodontisten lijkt te dalen; volgens gegevens van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen werden in 2016, 2017 en 2018 respectievelijk 7, 3 en 1 orthodontisten die in het buitenland zijn opgeleid in het specialistenregister ingeschreven.
Zie voor het onderzoeksartikel Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 159-168.

Thesaurus woorden bij dit item: Orthodontie Orthodontist

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje