× ABONNEREN

Aantal restauraties vervaardigd in 2017. Staat van de mondzorg

16 september 2019 Geen reacties

Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio

Deze afbeelding laat het aantal restauraties dat in 2017 werd vervaardigd in Nederland op basis van een steekproef onder 359 tandartsen weer (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, mei 2019).

In de zojuist verschenen septembereditie bespreekt dr. Mark Laske zijn promotieonderzoek naar de overleving van restauraties in de algemene praktijk (zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 457-460).

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje