× ABONNEREN

Aanwijzing voor Tandartspraktijk Braga B.V. in Amsterdam

31 maart 2016 Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft Tandartspraktijk Braga B.V. in Amsterdam een aanwijzing gegeven. Uit het inspectieonderzoek bleken in de tandartspraktijk onder andere risico’s te zijn op het gebied van infectiepreventie. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de aansturing van de organisatie en geeft daarom een aanwijzing. Hierin staat dat de tandartspraktijk alle noodzakelijke verbeteringen binnen 3 maanden moeten doorvoeren.

Het inspectieonderzoek richtte zich op de kwaliteit en het niveau van de zorgverlening bij de tandartspraktijk. Tijdens het onderzoek bezocht de inspectie de zorgaanbieder 2 keer. Na het eerste bezoek moest de zorgaanbieder uitvoering geven aan de verbetermaatregelen die de inspectie voorstelde. Bij het tweede bezoek bleek dat deze verbetermaatregelen niet of onvoldoende waren uitgevoerd. Als gevolg hiervan waren er meerdere risico’s voor de patiëntveiligheid wat betreft infectiepreventie, radiologie, organisatie en zorg. Uit deze vastgestelde risico’s volgt dat de zorgaanbieder de artikelen 2, 3, 7 en 8 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet of onvoldoende naleeft. Hierdoor bestaat een risico voor het leveren van goede zorg.

De tandartspraktijk moet binnen 3 maanden (uiterlijk 15 juni 2016) maatregelen hebben genomen en voldoen aan de aanwijzing.

De inspectie ziet toe op de uitvoering van de aanwijzing. Dit doet zij door onder andere het afleggen van een onaangekondigd toezichtbezoek. Tandartspraktijk Braga B.V. moet binnen de vastgestelde termijn voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dit niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onderbestuursdwang opleggen.

(Bron: IGZ, 22 maart 2016)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje