× ABONNEREN

Actieve patiëntenrol niet voor iedereen weggelegd

14 november 2013 Geen reacties

Terwijl Nederlanders een grotere en actieve rol moeten krijgen in de omgang met hun gezondheid en ziekte, blijkt bijna de helft daarvoor onvoldoende kennis, motivatie en zelfvertrouwen te hebben. De Nederlandse patiënt heeft behoefte aan ondersteuning ‘op maat’ die beter aansluit bij wat men kan. Deze bevindingen zijn te vinden in de recent verschenen Kennissynthese ‘De Nederlandse patiënt in beeld’ van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Niet iedereen kan bijvoorbeeld participeren in de samenleving zoals hij wil. Soms lukt het niet doordat voorzieningen niet genoeg toegankelijk zijn of ontbreekt het aan financiële middelen.

Ook blijkt keuzevrijheid te verschillen voor de behandelaar, de verzekeraar, en de patiënt. De meeste patiënten kiezen anders dan beoogd door overheid, verzekeraars en zorgverleners. Veelal kiest men voor voorzieningen die dichtbij huis zijn of waarmee men goede ervaringen heeft. Vaak is ook het advies van de huisarts van doorslaggevend belang. Keuze-informatie op internet blijk nauwelijks te worden gebruikt. Een adviserende rol van de zorgverzekeraar bij dit alles vindt 55% niet gewenst.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het (gewenste) beeld van de patiënt bij beleidsmakers en sommige zorgverleners aanzienlijk verschilt van de dagelijkse werkelijkheid en mogelijkheden van veel patiënten.

Bron: NIVEL, 11 november 2013

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje