× ABONNEREN

Angst gaat over van ouder op kind

11 januari 2013 Geen reacties

Recent onderzoek heeft bevestigd dat angst voor tandheelkundige behandelingen binnen het gezin wordt over-gedragen tussen de gezinsleden. Aan de Rey Juan Carlos Universiteit van Madrid in Spanje analyseerden onderzoekers op welke wijze de rollen van moeders en vaders verschilden in dit proces. De onderzoeksresultaten benadrukken de belangrijke rol die ouders spelen bij de overdracht van angst voor tandheelkundige behandelingen in het gezin. Eerder onderzoek toonde al aan dat er een relatie bestond tussen het angstniveau van de ouders en dat van hun kinderen, maar de uiteenlopende rollen van de ouders bij dit verschijnsel werden nog niet eerder onderzocht.

De gegevens van 183 Madrileense -kinderen tussen de 7 en 12 jaar en de gegevens van hun ouders werden onderzocht. Uit de resultaten kwam naar voren dat hoe groter de angst is bij 1 van de gezinsleden des te groter de angst is bij de overige gezinsleden. Het onderzoek liet zien dat er een sleutelrol is weggelegd voor vaders bij het overdragen van angst voor tandheelkundige behandelingen tussen moeders en kinderen. Het overdragen van angstgevoelens van moeder op kind, of het nu gaat om toename of om reductie van angstgevoelens, lijkt te worden beïnvloed door de reacties van de vader ten aanzien van en tijdens tandheelkundige behandeling.

De onderzoekers wezen op de noodzaak moeders en vooral ook vaders te betrekken bij initiatieven voor angst-reductie en ervoor te zorgen dat vaders een tandarts bezoeken en tijdens de behandeling geen blijk geven van angst of spanning. Als door positieve emotionele overdracht binnen het gezin een juiste houding kan worden bereikt bij het kind, zal bezoek aan een tandarts geen probleem meer zijn, meenden de onder-zoekers.

(Bron: Int J Paediatric Dent 2012; 22: 324-330)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje