× ABONNEREN

ANT en KNMT op de bres voor oudere patiënten

30 november -1 Geen reacties

Nationale Ouderendag op 2 oktober 2015 was voor de beroepsorganisaties KNMT en ANT aanleiding om de aandacht te vestigen op de tandheelkundige zorg van ouderen in Nederland. Het blijkt namelijk dat minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80 jaar, en minder dan 40% van de 80-plussers in 2014 een tandarts bezocht.

De KNMT organiseerde een Open Huis voor senioren bij meer dan 130 mondzorgpraktijken in Nederland, waarmee ze aandacht vroeg voor het achterblijvende aantal ouderen dat regelmatig op controle komt. Ook hoopten de deelnemende tandartsen ouderen die al lang niet meer bij de tandarts zijn geweest, weer over de drempel van de praktijk te helpen. Aad van der Helm, voorzitter van de KNMT, vertelt: “Ouderen die op controle blijven komen, hebben betere gebitten. En betere gebitten maken het leven van ouderen prettiger. Ze zijn pijnvrij en kunnen daardoor goed blijven eten, wat essentieel is voor iemands algemene gezondheid. En ze zien er verzorgder uit, wat bijdraagt aan het behoud van sociale contacten.”

Tandarts Rik Borgman controleert op Nationale Ouderendag de mond van een oudere patiënt. De praktijk van Borgman deed mee aan het Open Huis voor senioren, georganiseerd door de KNMT.

De ANT stelde in een persbericht dat de mondzorgproblemen bij kwetsbare thuiswonende ouderen mogelijk nog veel groter zijn dan in de verzorgingshuizen. Volgens de ANT worden mondzorgverleners door wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de infectiepreventie, ernstig beperkt in de mogelijkheden voor thuisbezoek. Daarnaast is er voor tandartsen geen speciaal tarief voor bezoek aan huis, in tegenstelling tot huisartsen. Bestuurslid Richard Suy: “Mondzorg voor kwetsbare ouderen moet collectief betaald worden net zoals de jeugdmondzorg. Deze zorg is veel complexer dan gewone mondzorg en de tandarts moet in de gelegenheid gesteld worden een regierol te nemen om speciale mondzorgteams aan te sturen. De ANT is dan ook van mening dat deze groep kwetsbare ouderen integraal onder de Wlz moet vallen. De oplossingen zijn er wel degelijk, vele tandartsen zijn bereid de schouders er onder te zetten, maar helaas is de politieke wil er nog niet.”

(Bronnen: KNMT, 28 september 2015; ANT, 29 september 2015)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje