× ABONNEREN

Bas Loomans benoemd tot hoogleraar Orale Functieleer & Restauratieve Tandheelkunde

27 december 2021 Geen reacties

Dr. Bas Loomans is per 1 december 2021 benoemd tot hoogleraar Orale Functieleer & Restauratieve Tandheelkunde aan het Radboudumc, afdeling Tandheelkunde, in Nijmegen. Het verschil met de oude leerstoel Orale Functieleer en Prothetische Tandheelkunde van emeritus hoogleraar Nico Creugers is dat ook de directe restauratieve technieken zijn meegenomen. Deze waren tot dan toe opgenomen in de leerstoel Cariologie en Endodontologie.

“Ik ben me bewust dat het vakinhoudelijk een zeer brede leerstoel is met vele diverse specifieke disciplines, zoals functieleer, gnathologie, uitneembare en vaste voorzieningen tot indirecte en directe restauratieve technieken)”, aldus Bas Loomans, “maar ik wil me hard maken om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek én patiëntenzorg inhoudelijk goed af te dekken en verder uit te bouwen.”

Loomans heeft zich voorgenomen de zienswijze van professor Nico Creugers te blijven uitdragen, maar ook voort te bouwen op de stabiele basis die Creugers heeft gelegd. Vakinhoudelijke sturing en ondersteuning van het docentencorps staan bij de nieuwe hoogleraar hoog op de agenda, net als een positieve werksfeer waarin ieders kwaliteiten worden gerespecteerd en gewaardeerd.

211201_pers_bas_loomans_benoemd_tot_hoogleraar_web.jpg

(Foto: Joost Hoving)

“Mijn visie met betrekking tot de pijlers Onderwijs en Zorg is dat patiënt en behandelindicatie centraal gesteld moeten worden; onafhankelijk van de keuze van techniek en/of materiaal. Daarom was het een logische stap om het restauratieve deel van de leerstoel Cariologie & Endodontologie ook binnen deze leerstoel te plaatsen. Het motto ‘Herstel en behoud van orale functies met behulp van minimaal invasieve directe en indirecte behandeltechnieken, waarbij kwaliteit van leven en de mens achter de mond centraal staan’ zal voor mijn leeropdracht leidend zijn”, licht Loomans zijn leerstoel toe. “Daarnaast heb ik plannen het onderzoeksgebied van de leerstoel te verbreden door samen te werken in plaats van te concurreren, met als doel een gezamenlijke win-winsituatie te creëren. Ik hoop te bereiken dat de onderwijspijler een prachtige basis gaat worden voor verdere kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs!” De inauguratie van prof. dr. Bas Loomans zal waarschijnlijk in juni van 2022 plaatsvinden.

Reacties