× ABONNEREN

Bij ruim helft van 60- tot 64-jarigen is sprake van multimorbiditeit

Staat van de mondzorg

11 mei 2020 Geen reacties

Ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Bij 54% van hen gaat het om multimorbiditeit, dat wil zeggen om 2 of meer aandoeningen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt de prevalentie van multimorbiditeit sterk toe. In 2018 blijkt uit zorgregistraties van huisartsen dat voor de groep van 60-64 jaar (ruim) de helft sprake is van multimorbiditeit (Volksgezondheidenzorg.info/Nivel, 2019). Dit loopt op tot ruim 85% van de mensen van 80 jaar en ouder. Hoewel multimorbiditeit niet zonder meer samenvalt met kwetsbaarheid, hebben kwetsbare ouderen wel vaak meerdere aandoeningen. (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2020).

 deze_maand_2020mei_web.jpg

In het casuïstiekartikel ‘Acute ademnood bij een kwetsbare oudere: spontane aspiratie van een gebitselement’ beschrijven Jesper Jansen, dr. Claar van der Maarel-Wierink en dr. Leander Dubois een 68-jarige man die zich presenteert op de spoedeisende hulp met acute ademnood. De patiënt heeft COPD, wordt vanwege een acute bronchitis behandeld met een prednison stootkuur en verblijft in een woonzorgcentrum als gevolg van een recent doorgemaakte subarachnoïdale bloeding. Kortom, een patiënt met meer dan 2 aandoeningen, uit de leeftijdsgroep waarin ongeveer 6 op 10 personen meer dan 2 aandoeningen heeft.

Zie voor dit casusartikel Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 282-285.

Thesaurus woorden bij dit item: Kwetsbaarheid Morbiditeit

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje