× ABONNEREN

Bimaxillaire osteotomie succesvol bij obstructieve slaapapneu

17 juli 2019 Geen reacties

Uit een retrospectief onderzoek onder 18 patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) bleek dat een bimaxillaire osteotomie relatief goede resultaten opleverde. Na de chirurgie was 23,5% van de patiënten genezen van de obstructieve slaapapneu (apneu-hypopneu-index kleiner dan 5 per uur), terwijl bij 70,6% sprake was van een succesvolle behandeling omdat zij meer dan 50% reductie van de apneu-hypopneu-index hadden of deze minder dan 20 per uur was geworden.

De Nederlandse onderzoekers wilden weten wat de postoperatieve resultaten waren van een bimaxillaire osteotomie bij patiënten met obstructieve slaapapneu. Meestal worden deze patiënten behandeld met een mandibulair repositieapparaat of met continue positieve drukbeademing (CPAP). Het komt echter regelmatig voor dat met deze behandelingen onvoldoende resultaat wordt behaald. Een bimaxillaire osteotomie is doorgaans geïndiceerd voor het corrigeren van een retrognathie of een retromaxillie, maar in toenemende mate wordt deze chirurgische techniek ingezet als laatste behandeloptie voor patiënten met obstructieve slaapapneu.

Van de 18 onderzochte patiënten hadden er 9 een forse retrognathie, 8 een geringe en bij 1 patiënt was geen sprake van retrognathie. De onderzoekers stellen dan ook dat OSA-patiënten met een uitgesproken mallocclusie, retrognathie of bimaxillaire retrusie primair voor een bimaxillaire osteotomie in aanmerking komen. Retrognathie komt in Nederland relatief veel voor (prevalentie 28%). Voor een succesvolle en doelmatige behandeling van obstructieve slaapapneu menen de onderzoekers dat het van belang is dat huisartsen, longartsen, somnologen, neurologen en kno-artsen patiënten met retrognathie kunnen herkennen. Deze patiëntengroep zou mogelijk eerder in aanmerking kunnen komen voor bimaxillaire osteotomie dan nu het geval is.

De resultaten van dit retrospectieve onderzoek komen overeen met wat eerder in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd. Daarin wordt gemeld dat bimaxillaire osteotomie leidt tot een aanzienlijke daling van de apneu-hypopneu-index bij ongeveer 85% van de patiënten en dat genezing van obstructieve slaapapneu bij ongeveer 40% van de patiënten optreedt. Soms hebben patiënten na een bimaxillaire osteotomie een aanvullende behandeling nodig met CPAP of een slaappositietrainer.

(Bron: Ned Tijdschr Geneesk, 2 mei 2019)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties