× ABONNEREN

Blij met aandacht voor risico-inschatting bij individuele patiënt

Expert uitgelicht

9 juli 2021 Geen reacties

Dr. Catherine Volgenant werkt als tandarts en universitair docent aan het ACTA op de secties Preventieve Tandheelkunde en Cariologie. Ze is sinds januari 2021 redacteur van het NTVT en had het thema ‘Mondzorg voor Jeugdigen’ onder haar hoede.

Op welk vlak ligt jouw specialisatie?
Sinds mijn afstuderen als tandarts heb ik, naast het werken in de algemene praktijk, bijzondere interesse voor de microbiologie, preventie en cariologie. In 2016 promoveerde ik op rode fluorescentie van tandplaque. Een onderwerp dat deze interesses combineert. Op dat moment was ik al bij de ontwikkeling van de KNMT-richtlijn ‘Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken’ betrokken geweest. Sinds 2016 mag ik op het ACTA onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op mijn interessegebieden combineren.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen je vakgebied op dit moment?
Het vakgebied cariologie richt zich de laatste jaren steeds meer op preventie, waarin levendige discussies worden gevoerd over al dan niet invasief ingrijpen en op welk moment. In dit kader ben ik blij met de toegenomen aandacht voor (risicoschatting van de) individuele patiënt en de mogelijkheden van minimaal invasieve behandelmethoden, zoals in deze thema-editie aan de orde komen.

catherine_volgenant06_web.jpg
Foto: Joost Hoving

Wat houdt je in je werk bezig op dit moment?
Momenteel ben ik, en het ACTA-team, druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw curriculum. Hierin proberen we nog beter  theorie en praktijk bij elkaar aan te laten sluiten door implementatie van de nieuwste wetenschappelijke kennis in het onderwijs en de zorg. Het doel is dat toekomstige tandartsen steeds beter raad weten met complexe patiënten en ze een passende (preventieve) behandeling kunnen geven. Daarnaast is het een streven dat zij goed de weg blijven vinden naar de nieuwste inzichten in de wetenschap zodat ze zich ook na hun afstuderen blijven nascholen en kritisch blijven nadenken.

Welke recente NTVT-publicatie is je het meest bijgebleven en waarom?
De serie ‘Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk’ heeft de laatste maanden mijn bijzondere aandacht. De rubriek geeft praktische input over de mondgezondheid en tandheelkundige behandeling, maar doordat de verschillende stoornissen uitgebreid en beeldend worden beschreven, vallen er veel puzzelstukjes over (het gedrag van) patiënten op hun plek. Het is leerzaam voor het contact met mensen binnen mijn beroep, maar het zet me ook aan het denken over algemene dagelijkse (sociale) contacten en over wat wij individueel en als maatschappij als ‘lastig’ of ‘bijzonder’ ervaren.

Wat is het eerste dat je leest als de NTVT in de brievenbus ligt?
Zodra het NTVT uit het plastic gehaald wordt, snel ik toch altijd even naar ‘Deze maand in cijfers’ en de rubriek ‘Actueel’.

Wat is je belangrijkste boodschap aan de beroepsgroep?
Blijf je verdiepen en (jezelf) vragen stellen, zowel in je vakgebied als bij iedere individuele patiënt! En laten we als zorgverleners ons inzetten voor optimale zorg voor onze patiënten met extra aandacht voor preventie van (mond)ziekten: uiteindelijk zijn heel veel aandoeningen te voorkomen. Het overdragen van die wetenschap aan onze patiënten is een belangrijk middel om tot optimale zorg te komen.

Waar ging jouw laatste wetenschappelijk artikel over?
Het laatste gepubliceerde artikel waarbij ik betrokken was, is van promovenda Anna Kroese over de samenstelling van het mondmicrobioom bij vroege reumatoïde artritispatiënten en mensen met een verhoogd risico op deze aandoening. We zagen bij dit onderzoek dat de samenstelling van het mondmicrobioom van mensen uit deze 2 groepen meer op elkaar leek en dat beide groepen meer potentieel pro-inflammatoire ‘bacteriesoorten’ in hun mond hadden in vergelijking met een gezonde controlegroep. Dit suggereert een mogelijk verband tussen het orale microbioom en de ontwikkeling van reumatoïde artritis.

Leestips:
- 'Patiënten met reumatoide artritis hebben ander oraal microbioom dan controlegroep' van 31 mei 2021
- 'Promotie C. Volgenant' van 30 september 2016
- 'Onder de loep! Catherine Volgenant' van 10 mei 2013

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje