× ABONNEREN

Cognitieve achteruitgang hangt samen met gebitsproblemen

17 oktober 2019 Geen reacties

Bij Chinese ouderen, woonachtig in de Verenigde Staten, blijkt dat het hebben van klachten gerelateerd aan de gebitselementen geassocieerd te zijn met cognitieve achteruitgang. Deze associatie bestaat niet wanneer zij last hebben van klachten gerelateerd aan het tandvlees. Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat verlies van gebitselementen bij Chinese ouderen geassocieerd is met een verminderd cognitief functioneren en een hoger risico op dementie. Er werd echter nog niet eerder onderzoek gedaan naar het verlies van gebitselementen en de achteruitgang per cognitief domein.

            De 1.297 deelnemers werd in een interview gevraagd naar diverse problemen met de gebitselementen en het tandvlees. Cognitieve testen werden herhaaldelijk bij de deelnemers thuis afgenomen. Hierbij werd zowel het algemeen cognitief functioneren als per cognitief domein (episodisch geheugen, werkgeheugen en uitvoerende functie) getest. Deelnemers die bij de start van het onderzoek klachten aan de gebitselementen hadden, bleken een snellere achteruitgang van de algemene cognitie per jaar te hebben dan deelnemers zonder klachten. Dit effect verdween echter wanneer rekening werd gehouden met de sociaal-demografische achtergrond en gezondheidgerelateerde variabelen. Er werd geen direct verband gevonden bij zowel klachten gerelateerd aan de gebitselementen als aan het tandvlees en de eerder genoemde cognitieve domeinen. Ook zonder te corrigeren voor covariabelen werd er geen verband gevonden.

 (Bron: J Am Geriatr Soc, 12 augustus 2019)