× ABONNEREN

Combinatie medicatie veroorzaakt meer bloedingen

12 juni 2014 Geen reacties

Uit onderzoek blijkt dat het combineren van anticoagulantia met NSAID’s, waaronder aspirine, een indrukwekkend hoog risico op bloedingen, ook ernstige bloedingen, geeft. Geadviseerd wordt deze combinaties dan ook zoveel mogelijk te vermijden.

In het onderzoek werd nagegaan wat het effect is van de combinatie van anticoagulantia met aspirine of andere NSDAID's op de incidentie van al dan niet ernstige bloedingscomplicaties. Hiervoor werden 8.246 patiënten met veneuze trombose of longembolie gerandomiseerd tussen ofwel laagmoleculairgewicht heparine en vitamine K-antagonisten ofwel rivaroxaban, een nieuwe orale factor Xa-remmer. Gebruik van aspirine of andere NSAID’s was toegestaan naar inzicht van de behandelend artsen.

Bij patiënten die naast de anticoagulantia aspirine of andere NSAID’s gebruikten deden bloedingen zich frequent voor: 37,5 per 100 patiëntjaren. Dat was 1,77 keer vaker (95%-BI: 1,46-2,14) dan bij gebruik van anticoagulantia alleen. Ernstige bloedingen waren ook frequenter in de groep die anticoagulantia combineerde met een NSAID dan in de groep die alleen anticoagulantia gebruikte (6,5 vs. 2,0 per 100 patiëntjaren; hazardratio: 2,37; 95%-BI: 1,51-3,75). Het effect van aspirine was ongeveer gelijk aan het effect van andere NSAID’s. Er was geen verschil in het optreden van bloedingen tussen de heparine-vitamine K-antagonist-groep en de rivaroxaban-groep.

De indruk bestaat dat bij veel mensen die zowel anticoagulantia als aspirine gebruiken, er eigenlijk geen indicatie is voor aspirine; hier valt dus veel te winnen.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:A7809)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje