× ABONNEREN

Congres 'Restaureren 2018'

6 februari 2018 C.P. Bots Geen reacties

 

Op 2 februari 2018 organiseerde Bureau Kalker het congres ‘Restaureren 2018’. In het ochtendprogramma van dit klinisch, tandheelkundig congres zette dr. Sjoerd Smeekens het behandelconcept uiteen dat gericht is op het op een voorspelbare wijze uitvoeren van een tandheelkundige behandeling. De kern van het betoog was dat in eerste instantie de natuurlijke morfologie van de gebitselementen moet worden hersteld, inclusief ontsnappingsgroeven en dergelijke. Daarbij volgt de vorm de functie. Daarnaast speelt front- en hoektandgeleiding een belangrijke rol bij het ontlasten van de zijdelingse delen. Smeekens gaf aan dat bij het ontbreken van hoektandgeleiding 5 keer zoveel kracht op de zijdelingse delen komt. Bij de reconstructie speelt naast herstel van vorm, ook herstel van tandpositie een belangrijke rol, eventueel ondersteund door een orthodontisch-chirurgische behandeling om de skelettale verhoudingen te herstellen. Zolang er in de dentitie referentiepunten zijn van andere gebitselementen, wordt gekozen voor directe restauraties. Ontbreken die, dan wordt bij voorkeur hersteld door middel van indirecte restauraties.

Dr. Marco Gresnigt pleitte voor een biomimetische benadering van de tandheelkunde, met daarbij het adagium: “Behandel de patiënt zoals je jezelf zou behandelen”. Onderbouwd door data en met in het achterhoofd houdend het maximaal behoud van glazuur, leidt deze benadering tot een grotere sterkte van gebitselementen. In het middagprogramma liet hij resultaten zien waaruit bleek dat Immediate Dentin Sealing™ tot superieure hechting leidt van glaskeramiek aan gebitselementen. Daarnaast toonde hij aan dat het direct verwijderen van composiet voor het uitharden van facings de mooiste randaansluitingen tot gevolg heeft.

Martijn Moolenaar sprak onder andere over dagelijkse dilemma’s in de praktijk, zoals de keuze voor een implantaat of een brug. De 10-jaarsoverleving van een conventionele brug is 88%. Bij een implantaat is dit 93%. Moolenaar gaf daarnaast in zijn lezing een duidelijk overzicht van de 5- en 10-jaarsoverleving van de diverse andere type indirecte restauraties.

In de middag gaf de Spaanse tandarts Javier Tapia Guadix inzicht in achtergronden van de bio-emulatiemethode en liet hij door middel van casuïstiek de resultaten zien van de pentalamineertechniek.

Tips voor de praktijk naar aanleiding van het congres 'Restaureren 2018':

 

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje