× ABONNEREN

De Vikingen deden aan mondzorg

21 februari 2024 Geen reacties

Vikingen leden aan cariës, apicale ontstekingen en verloren tijdens hun leven gebitselementen door pathologie of trauma. Dit blijkt uit een analyse van ruim 3.000 gebitselementen afkomstig van 171 personen die in de  elfde en twaalfde eeuw na Christus begraven waren op de begraafplaats in het Zweedse Varnhem.

In 38 gevallen ging het om het melk- of wisselgebit en deze was in alle gevallen vrij van cariës. De helft van de volwassenen had ten minste 1 cariëslaesie (49%) met een spreiding tussen 1 en 22 laesies, waarbij de eerste molaar in de onderkaak het vaakst was aangedaan. Dit duidt op een scheve verhouding waarbij enkele individuen verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de cariëslaesies.

Met het toenemen van de leeftijd nam ook het aantal ontbrekende gebitselementen toe. Terwijl  6% van de tanden of kiezen ontbrak in de volwassen populatie werden er geen edentate kaken aangetroffen. Daarnaast werden bij 4% van de onderzochte gebitselementen apicale laesies gevonden en was de slijtage van de molaren en de incisieven vaak ernstig en tot in het dentine. De dentities waren harmonieus, zonder crowding en malocclusies.

Opvallend was de aanwezigheid van de kenmerkende slijtagefacetten als gevolg van interdentale reiniging en ronde boorgaatjes in de kroon, mogelijk ter verlichting van ontstekingen. De Viking was behalve boer dus ook tandheelkundig actief.

(Bron:  PLoS, 29 december 2023) | (Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje