× ABONNEREN

Dentate ouderen gezonder dan edentate ouderen

Promotie M.H. Bakker

18 juni 2021 Geen reacties

Ouderen met een eigen dentitie hebben over het algemeen een betere algemene gezondheid, een lager medicatiegebruik, minder chronische aandoeningen, worden minder vaak opgenomen in een verpleeghuis en hebben een lager zorggebruik en lagere zorgkosten dan edentate ouderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mieke Bakker. Zij onderzocht welk verband er is tussen orale status en de algemene gezondheid, kwetsbaarheid, kwaliteit van leven, ondervoeding, orale pijnklachten en tandartsbezoek van ouderen in Nederland.

Gemiddeld genomen bleken ouderen met een eigen dentitie gezonder te zijn dan edentate ouderen. Hartaandoeningen en diabetes kwamen meer voor bij ouderen met een conventionele gebitsprothese en ook gebruikten zij meer (antitrombotische) medicatie. In eerste instantie leek de gezondheid van ouderen met een implantaatgedragen overkappingsprothese meer op dentate ouderen, maar na verloop van tijd vertoonde hun gezondheid steeds meer overeenkomsten met die van ouderen met een conventionele gebitsprothese.

210609_pers_promotie_m_h_bakker_pt_82_jaar_web.jpg
Beeld: M.H. Bakker

Ook keek Bakker naar de langetermijnresultaten (> 20 jaar) van een overkappingsprothese bij een oudere, meer kwetsbare populatie. In het algemeen waren de ouderen erg tevreden over hun overkappingsprothese en hadden zij een goede kwaliteit van leven. De langetermijnoverleving van de implantaten was hoog, het peri-implantaire botverlies zeer gering en de klinische uitkomsten (tandsteen, gingiva-index, bloedingsindex en pocketdiepte) constant. Alleen de plaque-index vertoonde bij het ouder worden een opmerkelijke toename rondom de implantaten. Ook in een oudere en kwetsbare populatie is een implantaatgedragen overkappingsprothese dus een duurzame behandeloptie.

Ten slotte onderzocht Bakker in welke mate thuiswonende ouderen hinder ondervonden van pijnklachten in de mond en of zij vervolgens in staat waren een tandarts te bezoeken. De prevalentie van pijnklachten in deze groep ouderen was laag (6,2%) en in de meeste gevallen konden ze zelf de tandarts bezoeken of in ieder geval hun bezoek organiseren. De kwetsbare ouderen en ouderen met complexe zorgbehoeften hadden vaker hulp van anderen nodig en hebben hierdoor een hoger risico op het ontwikkelen van een slechte mondgezondheid.

Op 9 juni 2021 promoveerde Mieke H. Bakker aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Impact of oral status on general health of elderly’. Promotoren waren prof. dr. A. Visser, prof. dr. A. Visssink en prof. dr. G.M. Raghoebar.

Leestip: in het najaar zal een artikel over Bakkers onderzoek naar de gezondheidsstatus van dentate versus edentate ouderen in het NTVT verschijnen. 

Het onderzoek van Mieke Bakker is mede mogelijk gemaakt dankzij de NTVT onderzoeksbeurs vanuit de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.
ntvt271_logo_onderzoeksbeurs_horizontaal_rgb_jpg.jpg

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje