× ABONNEREN

E-sigaret ongunstig voor subgingivale biofilm

9 juni 2020 Geen reacties

Het gebruik van de e-sigaret (vaping) resulteert in meer pathogene bacteriën, een hoger virulentie potentieel en een heftige immuunrespons die lijkt op dat van patiënten met ernstige parodontitis. Laboratoriumexperimenten toonden verder aan dat het glycol-glycerolmengsel van de e-sigaret binnen 24 uur de samenstelling van de biofilm verandert.

Amerikaanse onderzoekers stelden de vraag wat het effect van het roken van e-sigaretten  is op de samenstelling van het orale microbioom, de samenstelling van de biofilm op het immuunsysteem. Hiervoor verzamelden ze subgingivale monsters bij 123 patiënten met een gezond parodontium. Hiervan waren 25 rokers, 25 niet-rokers, 20 e-sigaretgebruikers, 25 voormalige rokers die op het moment van het onderzoek de e-sigaret gebruikten en 28 personen die zowel sigaretten als e-sigaretten gebruikten.

Gemiddeld troffen de onderzoekers 340 soorten bacteriën aan in het subgingivale microbioom van e-sigaretgebruikers, waarbij 75% van de bacteriën door slechts 59 soorten vertegenwoordigd werd. Het viel op dat slechts 30% van de bacteriesoorten overeenkomstig was met de andere patiëntgroepen, wat wijst op een opvallend andere samenstelling van de bacteriepopulatie bij e-sigaretgebuikers dan bij rokers en niet-rokers. Gramnegatief facultatief anaerobe bacteriën die behoren tot onder andere de genera Eikenella, Granulicatella, Rothia, Heamophilus, Selenomonas en Veillonella, waren oververtegenwoordigd bij e-sigaretgebruikers.

E-sigaretgebruikers en rokers vertoonden, vergeleken met niet-rokers, beide hogere niveaus van de pro-inflammatoire cytokines en lagere niveau’s van IL-10, maar verschilden in de niveaus voor GM-CSF en IL-8. Dit suggereert een verhoogde afweerrespons die via verschillende routes verloopt bij e-sigaretgebruikers en rokers. De belangrijkste verandering die vaping teweegbracht was zichtbaar in de samenstelling van de slijmlaag waarin de bacteriën zich bevinden als stressreactie op de glycerol in plaats van op de nictotine in de e-sigaret.

De veranderingen waren karakteristiek voor vaping en zijn mogelijk gevaarlijker dan roken. Vaping veroorzaakt een snelle verschuiving in het microbiologisch evenwicht en een heftige afweerreactie met een reële kans op het ontstaan van parodontitis in de toekomst. De onderzoekers stellen dan ook dat vaping tijdelijk zou kunnen helpen om te stoppen met roken, maar dat langdurig gebruik moet worden afgeraden.

 (Bron: Sci Adv, 27 mei 2020)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje