× ABONNEREN

Eerste module van nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen’ is uit

21 november 2019 Geen reacties

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft op 1 november 2019 de richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module diagnostiek’ aangeboden aan het Zorginstituut. De nieuwe klinische praktijkrichtlijn voldoet aan de eisen van Evidence Based Richtlijnenontwikkeling (ERBO), de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaard. De nieuwe klinische praktijkrichtlijn is ontwikkeld door een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) onder verantwoordelijkheid van het KIMO. De ROC stond onder voorzitterschap van em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar preventieve tandheelkunde. De richtlijn is bedoeld voor mondzorgverleners en gaat over diagnostiek met behulp van panoramische röntgenopnamen bij jeugdigen tot 18 jaar. De aanvullende modules preventie en behandeling bij jeugdige patiënten volgen in 2020.

In de richtlijn worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieapparatuur voor diagnostiek van (approximale) cariëslaesies (bitewing-opnamen, FOTI, DIFOTI, laserfluorescentie) bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar met een laag, gemiddeld of hoog cariësrisico?
  • Wat is per combinatie van leeftijd en cariësrisicogroep de optimale frequentie voor het gerechtvaardigd maken van bitewings voor vroegtijdige cariësdiagnostiek? Is er een beslismodel te ontwikkelen voor de behandelaar, zodat deze snel de frequentie kan bepalen?
  • Draagt een panoramische röntgenopname bij aan de effectieve behandeling van de vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van blijvende gebitselementen? Zijn er risicogroepen te identificeren bij wie het vervaardigen van een panoramische röntgenopname meer gerechtvaardigd is in vergelijking met andere groepen?

De klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module diagnostiek’ vind u hier.

(Bron: KIMO, 1 november 2019)

 

Leestip: Meer lezen over diagnostiek bij jeugdigen?
-       Digitale radiografie bij jonge kinderen
-       Cariësdiagnostiek: de laesie staat centraal
-       Panoramische röntgenopnamen in de tandheelkundige diagnostiek
-       Vroegdiagnostiek van cariës
-       Excerpt: Beginnende cariëslaesies: bitewing- versus periapicale röntgenopname

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje