× ABONNEREN

Erelidmaatschap NVvK voor Peter Lansen

15 april 2015 Geen reacties

Op zaterdag 21 maart 2015 is de heer P.C. Lansen, tandarts-pedodontoloog, benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). Deze benoeming heeft plaatsgevonden tijdens de 53e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVvK in Arnhem.

De heer Lansen heeft gedurende 11 jaar een functie bekleed binnen het bestuur van de NVvK: eerst als lid en vervolgens als penningmeester, vice-voorzitter en de afgelopen 6 jaar als voorzitter. Mevrouw H.C.C.M. Blom-Reukers werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVvK.

(Bron: NVvK, 6 april 2015)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje