× ABONNEREN

European meeting on oral diseases

18 oktober 2013 Th. van Joost, J.G.A.M. de Visscher Geen reacties

Van 4 tot en met 6 september 2013 werd in Amsterdam de ‘European meeting on oral diseases’ gehouden. Organisator was prof. dr Isaäc van der Waal (VU medisch centrum/ACTA).

De belangstelling voor deze dagen was groot en de zaal was dan ook elke dag tot de laatste stoel bezet. Nationale en internationale bekende sprekers bespraken de diagnostische aspecten en de behandeling van bekende en minder vaak voorkomende mondziekten, met vooral aandacht voor nieuwe inzichten en laatste ontwikkelingen.

Crispian Scully besprak aften, herpes simplexinfecties, erythema multiforme en epidemiologische, etiologische en diagnostische aspecten van mondkanker en besteedde extra aandacht aan de rol van humaan papillomavirussen en het gebruik van immunosuppressiva bij het ontstaan van mondkanker. Isaäc van der Waal gaf een overzicht van lichen planus en lichenoïde afwijkingen, leukoplakie en de histopathologie van odontogene cysten en tumoren. Op basis van het klinisch beeld is het niet goed mogelijk om te voorspellen of een leukoplakische laesie maligne is of maligne zal ontaarden. Mogelijke risicofactoren zijn leeftijd, geslacht, rookgewoonten, homogeniteit en grootte van de afwijking, plaats in de mond, mate van epitheeldys-plasie, verlies van heterozygositeit en onderzoek van het weefsel met moleculaire merkers. De kans op maligne ontaarding van orale lichen planus is ongeveer 0,5%.
Hakki Karagozoglu belichtte de behandeling en prognose van mondkanker. Bing Tan presenteerde de wijze van toepassen en de resultaten van fotodynamische therapie bij kleine mondtumoren en recidieven. Josée Zijlstra ging in op orale manifestaties van het non-hodgkinlymfoom en Bert Schulten op de behandeling van odontogene cysten en tumoren. Fred Menko behandelde het basaalcelnaevussyndroom, Jacques Baart de niet-neoplas-tische speekselklieraandoeningen, Elisabeth Bloemena de cytologie en histologie van neoplastische en niet-neoplas-tische speekselklieraandoeningen, Erik van der Meij de diagnostiek en behandeling van chronische obstructieve sialoadenitis en René Leemans de diagnostiek en behandeling van speekselkliertumoren. Roman Carlos ten slotte presenteerde de histopathologische aspecten van mondkanker en gaf een overzicht van het voorkomen van mondziekten in Centraal- en Zuid Amerika. Bepaalde, soms letale, infectieziekten blijken in dat gebied veel vaker voorkomen dan in het Westen. Carlos gaf aan dat dit vooral heeft te maken met de lage sociaaleconomische status, met tot gevolg een slechte hygiëne en voeding. De 2 laatste dagen werden afgesloten met casusbesprekingen. (J. de Visscher, redacteur)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje