× ABONNEREN

Europese subsidie voor onderzoek naar kwaliteitsbevordering mondzorg

25 juli 2022 Geen reacties

Onlangs heeft de Europese Commissie 5 miljoen euro toegekend aan het project ‘DELIVER’ (Deliberative Improvement of Oral Care Quality), dat wordt gecoördineerd door het Radboudumc. Binnen dit project wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de mondzorg in verschillende Europese landen verbeterd kan worden.

“We willen meer bewustwording creëren rond kwaliteitsverbetering van mondzorg,” vertelt Stefan Listl, hoogleraar Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg aan het Radboudumc en coördinator van het project. “Elke zorgverlener wil zijn werk goed doen. Maar er zijn uitdagingen waar we tegen aanlopen, bijvoorbeeld randvoorwaarden die niet goed geregeld zijn: beloningssystemen, logistiek, capaciteitsplanning, digitalisering. In ons project willen we constructieve dialogen faciliteren tussen de betrokken partijen om uiteindelijk al deze partijen te helpen een verbeterslag te maken.”

Het project heeft 3 doelen. Eerst worden een werkdefinitie van ‘kwaliteit van mondzorg’ en een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarmee de kwaliteit van mondzorg gestandaardiseerd in kaart gebracht kan worden. Vervolgens worden deze kwaliteitsindicatoren concreet toegepast op 3 niveaus. Op het niveau van de tandartspraktijk wordt onder andere in gesprekken met patiënten onderzocht hoe zij mondzorg ervaren en hoe dit verbeterd kan worden. Op gemeenschapsniveau wordt gekeken hoe een betere toegang tot mondzorg kan worden gerealiseerd voor kwetsbare groepen. “Kwaliteit van mondzorg gaat vaak over technische aspecten, maar dit is ook een belangrijk aspect: hoe ga je het gesprek aan met mensen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan? Dit gaan we doen samen met maatschappelijk werkers die deze mensen wel bereiken,” aldus Listl. Het laatste niveau waarop onderzoek wordt gedaan, is het beleidsniveau. Hier wordt in gesprek met beleidsmakers, zorgverleners en patiënten onderzocht hoe zinvolle randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.

DELIVER is een samenwerking tussen 7 Europese landen. De Nederlandse partners (Radboudumc en ACTA) zullen zich vooral richten op de toepassingen op gemeenschaps- en beleidsniveau. Listl: “We kunnen niet in alle landen alles uitproberen. Daarom doen we voor elk niveau casestudies in 2 landen en vervolgens wordt met de andere partners besproken welke aspecten voor hen ook toepasbaar zijn.”

Het project sluit nauw aan bij de discussie over toegankelijke mondzorg die op dit moment in Nederland, onder andere in de Tweede Kamer, speelt. “Ik denk dat dit project veel goeds kan opleveren voor de Nederlandse mondzorg,” zegt Listl. “We willen een duurzame strategie opzetten die op langere termijn een maatschappelijke impact kan hebben.”

(Beeld: Radboudumc)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje