× ABONNEREN

Focusonderzoek bij hoofd-halskanker vaak te doortastend

Promotie Doke J. M. Buurman

17 januari 2024 Geen reacties

De klosprothese op implantaten verbetert de orale functie en verhoogt het eet- en kauwcomfort na een bovenkaakresectie. Daarnaast blijkt dat de preventieve extractie van gebitselementen voorafgaand aan radiotherapie leidt tot ongewenst gewichtsverlies. Dit  concludeerde Doke Buurman in haar promotieonderzoek.

In het eerste deel van haar onderzoek richtte Doke zich op de kauwfunctie van patiënten na een bovenkaakresectie. Dit leidt vaak oronasale doorgankelijkheid waardoor lucht, voedsel en speeksel kunnen ontsnappen en eten, drinken en praten bemoeilijkt worden. Herstel van de oronasale scheiding kan met een klosprothese die afsteunt op resterende gebitselementen of implantaten. Een implantaatgedragen klosprothese bleek een betere kauwfunctie en meer comfort voor de patiënt te geven.

Soms moeten gebitselementen verwijderd worden voordat gestart kan worden met radiotherapie. Hoewel hiervoor weinig bewijs is, worden gebitselementen met een slechte prognose verwijderd om de kans op osteoradionecrose te verkleinen. Dit zorgt voor een verminderd aantal occlusale eenheden en een verlies aan kauwvermogen. Om de wondgenezing na extractie voldoende tijd te geven wordt pas 10-14 dagen later gestart met radiotherapie. De dosering is van belang om te bepalen of een tand of kies getrokken moet worden. Uit het onderzoek van Doke, waarbij 1.759 gebitselementen van 358 patiënten geëxtraheerd werden, bleek achteraf dat 1.274 daarvan onnodig verwijderd waren. Dit op basis van de uiteindelijk gegeven stralingsdosis. Daarnaast bleek helaas dat het verlies van deze gebitselementen voorafgaand aan radio-  en chemotherapie te leiden tot gewichtsverlies van meer dan 5%. Iets dat ongewenst is vanwege de negatieve relatie met de uitkomst van de oncologische behandeling.

Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het vaststellen van de stralingsdosislimiet voor extracties om gebitselementen te behouden en de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.

Op 6 december 2023 promoveerde Doke J.M. Buurman aan de Universiteit van Maastricht op haar proefschrift ’The impact of the masticatory system on functional rehabilitation and quality of life in patients with head and neck cancer’. Promotor was prof. dr. P.A.W.H. Kessler. Copromotoren waren dr. C.M. Speksnijder en dr. F.J. Hoebers.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje