× ABONNEREN

Geautomatiseerde berekening kwaliteitsindicatoren gezondheidszorg haalbaar

26 mei 2014 Geen reacties

Ziekenhuizen en huisartsen moeten tegenwoordig een groot en toenemend aantal kwaliteitsindicatoren berekenen en aanleveren om de kwaliteit van hun zorg te monitoren, te verbeteren en verantwoording af te leggen aan patiënten, zorgverzekeraars en de overheid. Deze kwaliteitsindicatoren worden steeds vaker gebruikt om instellingen met elkaar te vergelijken. Het is dan ook belangrijk dat deze indicatoren op dezelfde manier worden berekend. Tot nu toe gebeurt dit meestal handmatig waardoor het proces tijdintensief, duur en foutgevoelig is, vooral doordat indicatoren in ambigue natuurlijke taal zijn geschreven. Tegelijkertijd gebruiken zorgverleners steeds vaker het elektronisch patiëntendossier, waardoor steeds meer zorggegevens beschikbaar komen. Kathrin Dentler onderzocht in een promotieonderzoek hoe kwaliteitsindicatoren in de zorg automatisch kunnen worden berekend door hergebruik van reeds tijdens het klinische zorgproces verzamelde gegevens. Met haar onderzoek toont zij aan dat de geautomatiseerde berekening van kwaliteitsindicatoren haalbaar is onder 3 voorwaarden:

Ten eerste moeten indicatoren worden geformaliseerd om ze automatisch te kunnen berekenen. De indicatoren moeten eenduidig beschreven zijn. Hiervoor is samenwerking tussen medische en ICT- experts noodzakelijk.

Ten tweede moeten patiëntgegevens van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn, omdat de kwaliteit van gegevens de indicatorresultaten aanzienlijk kan beïnvloeden. Om datakwaliteit te realiseren is het gebruik van standaarden uit de gezondheidszorg - zoals grote, logicagebaseerde terminologieën - essentieel, omdat hierdoor de betekenis van data voor computers verwerkbaar wordt.

Ten derde zijn redeneertools noodzakelijk om terminologieën zinvol te gebruiken. In het onderzoek wordt aangetoond dat de prestaties van deze tools kunnen variëren. Bijvoorbeeld varieerde de looptijd voor de classificatie voor een grote terminologie tussen 30 seconden en 2 uur.

De resultaten van het onderzoek zijn een basis om de klinische praktijk en verder onderzoek waar kwaliteitsindicatoren worden gebruikt te ondersteunen. Zo kan de registratielast voor zorgverleners verminderen en worden de gezondheidsresultaten van patiënten toch goed geregistreerd.

(Bron: Vrije Universiteit Amsterdam, 19 mei 2014)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje