× ABONNEREN

Gebitsprothese zoek in verzorgingshuis

4 april 2024 Geen reacties

In 69% van de verzorgingshuizen in de regio Leicester (Groot-Brittannië) hebben de medewerkers de afgelopen 2 jaar te maken gehad met een kwijtgeraakte gebitsprothese. Van de 156 respondenten gaf 60% aan dat de gebitsprotheses in hun verzorgingshuis niet gemarkeerd zijn en 86% verwachtte baat te hebben extra training in gebitsverzorging. Dit bleek uit een online uitgevoerde enquête onder werknemers in verzorgingshuizen.

Volgens de onderzoekers zou extrapolatie van hun onderzoeksresultaten betekenen dat er meer dan 10.000 gebitsprotheses per jaar zoekraken in verzorgingshuizen in heel het Verenigd Koninkrijk. Hoe vaak gebitsprotheses in de Nederlandse situatie kwijtraken is onbekend. Aangenomen mag worden dat dit vergelijkbaar is en een ongewenste sociale en financiële belasting vormt.

In Nederland is in 2007 de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ verschenen om onder andere tegemoet te komen aan de wens van verpleeghuismedewerkers tot extra kennis en verpleeghuizen beter toe te rusten op het onderkennen en verhelpen van mondzorgproblemen. Helaas bleek de implementatie van de richtlijn onder de maat te zijn, zoals Hoeksema et al in 2016 in NTVT concludeerden, waarna door een groot aantal instellingen daarop een verbetertraject werd gestart en tevens de richtlijn in 2023 is geactualiseerd met een nieuwe naam: ‘Mondverzorging in de langdurige zorg’.

Het opnieuw vervaardigen van een gebitsprothese bij kwetsbare ouderen is vaak lastig vanwege de beperkte coöperatie en wordt lang niet altijd geaccepteerd door de patiënt. Wellicht dat het digitaliseren van de gebitsprothese en het opslaan ervan in een database kan bijdragen om snel een kopie van de verloren gebitsprothese te vervaardingen (zie ook in maarteditie excerpt ‘Preventief scannen van gebitsprotheses voor verpleeghuisbewoners’).

(Bron:  Br Dent J, 11 januari 2024) | (Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje