× ABONNEREN

Geef de patiënt meer regie over de eigen mondzorg

Expert uitgelicht

6 december 2021 Geen reacties

Dr. Vincent Zijnge werkt als tandarts-algemeen practicus bij Breuklander Mondzorg+ in Kootwijkerbroek. Hij is sinds 1 mei 2019 redacteur van het NTVT met als bijzondere opdracht het verzorgen van het wetenschapsnieuws. Hij had eveneens van deze editie het thema over onder zijn hoede en is auteur van het NTVT-artikel ‘Teamwork in ziekmakende biofilms’ uit 2008.

Op welk vlak ligt jouw specialisatie?

De orale microbiologie, omdat dit aansluit bij mijn afstudeerrichting Biologie. In 2010 heb ik mijn promotie onder supervisie van prof. dr. Frank Abbas aan de Universiteit van Groningen afgerond. Het onderwerp was de subgingivale biofilm en hoe bacteriën daarbinnen gelokaliseerd zijn. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was de bevinding dat de bepaalde en specifieke bacteriën op verschillende plekken in de biofilm groeien en daarin hun eigen rol spelen. Daarnaast leverde het mooie plaatjes op die nu in verschillende leerboeken terug te vinden zijn.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen je vakgebied op dit moment?

Binnen de orale microbiologie vindt momenteel een verdieping plaats van de kennis die er bestaat over orale biofilms en hun rol in het ontstaan van cariës, parodontitis, peri-implantitis of halitose.  Hiervoor worden de nieuwste moleculaire detectietechnieken van DNA, RNA of eiwitten ingezet. Interessant is de mogelijkheid om gelijktijdig de veranderingen in de eiwitsamenstelling van de gingiva en de microbiologische samenstelling van de plaque te bestuderen bij verschillende stadia van parodontitis. Dit levert op moleculair niveau meer kennis op van de interacties tussen aanval (bacteriën) en afweer (immuunsysteem)

Wat houdt je in je werk bezig op dit moment?

Als tandarts ben ik aan het nadenken over de mogelijkheden om patiënten meer de regie te geven over hun eigen mond (gezondheid). Het implementeren van digitale technieken voor het vastleggen, monitoren en bijsturen van het behandel- en zorgplan spelen daarbij een grote rol. Door patiënten eigenaar te maken van de zorg voor hun gebit verwacht ik dat de adviezen en instructies beter opgevolgd worden. Als ik patiënten tijdens hun periodieke controlebezoek vraag waarom ze eigenlijk komen dan zijn er nog steeds mensen die denken dat dat “moet voor de verzekering” of dat ze daarmee cariës kunnen voorkomen. Terwijl de meeste zorg voor het gebit toch thuis gebeurt.

21ntvt096_01_web_in_art.jpg
(Fotograaf Joost Hoving)

Welke recente NTVT-publicatie is je het meest bijgebleven en waarom?

Het minithema over traumatische spoed van mei 2020. Ernstig letsel is toch altijd iets dat mij als mondzorgverlener aanspreekt. De heftigheid van de situatie voor de patiënt en de rust van de behandelaar die duidelijke richtlijnen heeft om mee aan het werk te gaan. De problematiek die dan speelt en de handelswijzen zijn in dit thema helder verwoord en goed weergegeven.

Wat is het eerste dat je leest als de NTVT in de brievenbus ligt?

Ik begin altijd bij het eerste artikel. Ik ga gewoon zitten en lezen, van voor naar achteren. Hoewel, voor de snelle blik zoek ik eerst de rubriek casuïstiek Ik ben altijd benieuwd naar het onderwerp en de aanpak van anderen.

Wat is je belangrijkste boodschap aan de beroepsgroep?

Tandheelkunde geeft verantwoordelijkheid. Vanuit je professie naar patiënten voor het leveren van goede zorg. Maar ook naar de opleidingen om nieuwe tandartsen te kunnen opleiden en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven doen. Met elkaar moeten we in Nederland de mondzorg vorm en inhoud geven.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje