× ABONNEREN

Geen verschil in OHRQoL na herendo of apexresectie

14 april 2022 Geen reacties

Er is geen verschil in mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) tussen patiënten die een endodontische herbehandeling ondergingen en patiënten die behandeld werden met chirurgische apicale endodontie. Wel rapporteerden patiënten verschillende psychosociale en fysieke effecten als gevolg van een van beide behandelingen. Dat concluderen onderzoekers uit Singapore op basis van de resultaten van een vragenlijst en focusgroeponderzoek.

De onderzoekers maakten gebruik van de Oral Health Impact Profile (OHIP-14) vragenlijst om OHRQoL te meten bij 150 patiënten. Deze patiënten ondergingen 6 tot 24 maanden geleden een endodontische herbehandeling (n = 75) of een apexresectie (n = 75). In de herbehandelingsgroep gaf 55% aan dat ze ‘wel eens’ tot ‘erg vaak’ last hadden van bijvoorbeeld fysieke pijn of psychologisch ongemak. In de chirurgische groep was dit 44%. Er was geen significant verschil in de OHIP-14-score, deze was 4,5 voor beide groepen, wat een laag effect van de behandeling op OHRQoL inhoudt. In beide groepen rapporteerden vrouwen en patiënten die vooraf aan de behandeling pijn ervaarden meer negatieve effecten.

Vervolgens namen 33 patiënten deel aan een focusgroeponderzoek om de patiëntervaringen verder uit te diepen: 18 uit de herbehandelingsgroep en 15 uit de chirurgische groep. Hieraan namen zowel patiënten deel die ‘wel eens’ tot ‘erg vaak’ negatieve effecten ervoeren van hun behandeling, als patiënten bij wie dit ‘nooit’ of ‘vrijwel nooit’ voorkwam. Tijdens de gesprekken in de focusgroepen kwamen de volgende thema’s naar voren: psychosociale en fysieke beperkingen naar aanleiding van de herbehandeling, vertrouwen in tandartsadvies omtrent de behandeling en eigen verantwoordelijkheid voor verder behoud van het gebit.

De patiënten die een endodontische herbehandeling ondergingen waren meer tevreden met het esthetische resultaat, maar ervaarden meer negatieve effecten door de duur van de behandeling. Chirurgische patiënten wisten beter welke behandelmogelijkheden er waren, maar hadden meer last van fysieke en psychosociale beperkingen tijdens de herstelperiode. Beide groepen wilden graag de eigen dentitie behouden, maar hadden weinig besef van de langetermijnprognoses voor de behandelde gebitselementen.

De onderzoekers stellen dat deze resultaten bijdragen aan inzichten over hoe endodontische herbehandelingen en apexresecties ervaren worden door patiënten. Dit kan tandartsen helpen om patiënten vooraf beter te informeren over ervaringen van andere patiënten en mogelijke psychosociale aspecten van de behandeling, zodat zij hier beter mee om kunnen gaan.

(Bron: J Endod, 6 september 2020 & Int Endod J, 9 februari 2022)

Lees meer over overwegingen bij een niet-effectief gebleken wortelkanaalbehandeling in het NTVT van februari 2019.
Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling NVvE
Richtlijn apicale chirurgie NVMKA

Meer informatie over de OHIP-14 vragenlijst.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje