× ABONNEREN

Geen verschil in overleving tussen composietrestauratie en endokroon

Promotie M.C.F.M. de Kuijper

15 oktober 2021 Geen reacties

Is er verschil in prognose van endodontisch behandelde molaren die zijn gerestaureerd met een directe composietrestauratie of met een indirecte endokroon van glaskeramiek? Uit het promotieonderzoek van Maurits C.F.M. de Kuijper bleek dat er na 12 maanden geen verschil was in de tandoverleving tussen beide restauraties.

Er bestaan geen duidelijke richtlijnen voor de beste restauratie na een endodontische behandeling en daarom lag de focus van De Kuijper zijn onderzoek op molaren met veel weefselverlies. Uit zijn literatuuronderzoek bleek dat er na 2,5 tot 3 jaar geen verschil aantoonbaar was tussen een directe of indirecte restauratie. Een enquête onder Nederlandse tandartsen wees uit dat de keuze tussen beide restauraties vooral bepaald werd door de hoeveelheid weefselverlies van de endodontisch behandelde molaar. Hierbij viel op dat tandartsen die na 2010 waren afgestudeerd vaker voor een minder invasieve preparatie kozen dan tandartsen die vóór 2010 waren afgestudeerd. Uit De Kuijpers volgende onderzoek naar de overleving van molaren na een moeilijke wortelkanaalbehandeling, bleken deze molaren een goede overlevingskans tot 7 jaar te hebben. De afwezigheid van buurelementen of een afwijking in de wortelkanaalmorfologie verlaagden de overlevingskansen wel significant.

Om de prognose van de molaren met endokronen of composietrestauraties te bepalen, voerde De Kuijper ook enkele in vivo en in vitro testen uit. In een kauwsimulator bleken beide oplossingen even sterk en ook in een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd er geen verschil gevonden na 1 jaar klinisch functioneren.

Op 13 oktober 2021 promoveerde M.C.F.M. de Kuijper aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Direct composite versus glassceramic endocrowns for mechanically compromised molar teeth’. Promotor was prof. dr. M.S. Cune en copromotoren waren dr. M.M.M. Gresnigt en prof. dr. M. Özcan.

(beeld: Maurits de Kuijper)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje