× ABONNEREN

Gelijke kansen in de mondgezondheid

Onder de loep! Awani Balasooriyan

5 maart 2024 A. Balasooriyan Geen reacties

Awani Balasooriyan is promovenda aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam en doet sinds maart 2021 onderzoek bij de afdelingen Preventieve Tandheelkunde en Kindertandheelkunde. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. Monique van der Veen en dr. Christine Dedding. Dr. Clarissa Bonifácio begeleidt het onderzoek als copromotor. De redactie van het NTVT stelde 8 vragen over het onderzoek.

Wat onderzoek je?

In dit onderzoek richten wij ons op het verbeteren van de mondgezondheid van jonge kinderen (< 4 jaar) die opgroeien in een Amsterdamse wijk waar relatief veel gezinnen in kwetsbaar makende omstandigheden wonen.  Ons doel is samen met ouders en professionals interventies te ontwikkelen die aansluit(en) bij de behoeftes en dagelijkse realiteit van gezinnen met jonge kinderen. Op deze manier hopen we voor alle kinderen gelijke kansen te creëren voor een gezond gebit vanaf de geboorte.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Tijdens mijn masteropleiding heb ik geleerd hoe je via verschillende onderzoekstechnieken oplossingen kunt bedenken voor complexe vraagstukken in de gezondheidszorg, waarbij samenwerking tussen verschillende stakeholders (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, burgers) essentieel is. Onderwerpen die mijn interesse hebben gewekt zijn vraagstukken rondom kansenongelijkheden in de gezondheidszorg en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Waarom is juist dit interessant om te onderzoeken?

In Nederland is er sprake van ongelijkheden in de mondgezondheid bij jonge kinderen. Vooral kinderen die opgroeien in kwetsbaar makende omstandigheden hebben een verhoogd risico op het krijgen van cariës. Bestaande interventies om deze ongelijkheden tegen te gaan leiden nog niet tot het gewenste effect. Om meer gelijke kansen te creëren is meer onderzoek nodig naar het ontwikkelen van geschikte interventies. Hierbij is het belangrijk om ouders en verschillende professionals te betrekken.

Wat zijn de hypothesen en onderzoeksvragen?

Dit promotieonderzoek is gefocust op de vraag hoe we in samenwerking met ouders van jonge kinderen en professionals een interventie kunnen ontwikkelen gericht op het verbeteren van de mondgezondheid van  kinderen tot en met 4 jaar die opgroeien in kwetsbaar makende omstandigheden. Een belangrijke hypothese is dat het betrekken van verschillende stakeholders kan leiden tot een interventie die aansluit bij de behoeftes en dagelijkse realiteit van de stakeholders.

2349_balasooriyan.jpg

(Foto: Joost Hoving)

Hoe is het onderzoek opgezet?

Wij maken gebruik van een participatief actieonderzoek-benadering. Dit betekent dat we samenwerken met ouders en professionals binnen en buiten het mondzorgdomein. We zijn gestart met een exploratieve fase, waarin we ouders en professionals hebben gesproken over de betekenis van mondgezondheid, de risicofactoren voor problemen in de mond bij jonge kinderen en mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de mondgezondheid. Tijdens de actiefase gaan we gezamenlijk oplossingen bedenken die problemen in de mond bij een jong kind kunnen voorkomen. De meest kansrijke oplossingen zullen we omzetten in een of meerdere interventie(s) die daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Tot slot zullen we gezamenlijk de interventie(s) evalueren en eventueel verbeteren.

Wat is het grootste probleem waar je tegenaan loopt?

Het bereiken en langdurig betrekken van ouders in het onderzoeksproces blijkt in de praktijk lastig te zijn. Ook lukt het niet om alle professionals aan boord te krijgen. Het onderwerp mondgezondheid blijkt niet voor alle stakeholders hoog in het vaandel te staan vanwege andere prioriteiten. Om deze problemen te verhelpen, blijft het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en stakeholders eraan te blijven herinneren dat hun kennis, ervaringen en betrokkenheid uiterst relevant zijn.

Op welk onderzoeksresultaat hoop je?

Aangezien we de mondgezondheid willen verbeteren van kinderen die opgroeien in kwetsbaar makende omstandigheden, is een systeem aanpak noodzakelijk. We koersen op het ontwikkelen van een nieuw samenwerkingsverband tussen onderzoekers, professionals uit verschillende disciplines en ouders van jonge kinderen. Zo worden ouders ondersteund op verschillende systeemniveaus voor het waarborgen van een goede mondgezondheid voor hun kinderen.

Wat levert dit onderzoek op voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener?

Met dit onderzoek willen we aantonen dat tandheelkunde breder is dan alleen kijken naar de mond. Voor het verlenen van goede mondzorg is het belangrijk om naar de context van een patiënt te kijken en te luisteren naar hun behoeftes. Tot slot hopen we dat mondzorgverleners meer onderling en met andere professionals gaan samenwerken om zo ieder kind vanaf de geboorte een eerlijke kans op een gezond gebit te geven.

 

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje