× ABONNEREN

Geneesmiddelen hebben invloed op mondgezondheid

Promotie Willem M.H. Rademacher

26 mei 2023 Geen reacties

Medicatiegebruik heeft veel verschillende implicaties voor de mondgezondheid en de tandheelkundige behandelingen. Dit concludeerde Willem Rademacher op basis van zijn promotieonderzoek, dat mede mogelijk werd gemaakt met de NTVT onderzoeksbeurs.

Zijn systematisch literatuuronderzoek naar het gebruik van antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige behandelingen heeft inmiddels geleid tot aanpassingen van de richtlijn omdat antibioticaprofylaxe niet langer geïndiceerd is bij tandheelkundige behandeling van patiënten met een gewrichtsprothese.

In een ander onderzoek keek Rademacher naar de incidentie van nabloedingen na een chirurgische behandeling in de mondholte bij patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken. Bij laag- en hoogrisicopatiënten trad in respectievelijk 3,3 en 6,5% van de procedures een nabloeding op. Spoelen met tranexaminezuur was geassocieerd met een lagere nabloedingsneiging.

Vervolgens werd gekeken naar de mogelijke bijwerkingen van de 1.645 geregistreerde geneesmiddelen die relevant zijn voor mondzorgverleners. Van deze geneesmiddelen kunnen er 314 leiden tot smaakstoornissen en 121 tot afwijkingen op de tong.

De uit dit promotieonderzoek verkregen informatie werd gebruikt om een applicatie te ontwikkelen die mondzorgverleners ondersteunt bij het leveren van zorg aan medisch complexe patiënten. De MEAMEDICA-dental applicatie is inmiddels beschikbaar in enkele praktijksoftwarepakketten, met onder andere een voorschrijfmodule en patiënt-specifieke aanbevelingen voor potentiële bijwerkingen van medicatie en intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen.

 Op 24 mei 2023 promoveerde Willem M.H. Rademacher aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Implications of medication use for oral health and oral healthcare’. Promotoren waren prof. dr. F.R. Rozema en prof. dr. J. de Lange. Copromotor was dr. D.E. van Diermen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje