× ABONNEREN

Geschilleninstantie Mondzorg: meeste klachten over onzorgvuldig handelen

Staat van de mondzorg

5 februari 2021 Geen reacties

Bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) kan een patiënt terecht wanneer een klacht tegen een tandarts(specialist) in een eerder stadium niet kon worden opgelost via een bemiddelingstraject met hulp van een klachtenfunctionaris. De SGIM publiceert geanonimiseerd alle uitspraken en de bijbehorende documentatie op haar website.

Uit een analyse van alle 75 klachten tegen tandarts(specialist)en, die in de periode januari 2017 tot november 2019 waren ingediend bij de SGIM, bleek dat de klachten in 66 gevallen waren gericht tegen een tandarts en in 4 gevallen tegen een orthodontist. In 5 gevallen was onbekend om welke mondzorgverlener het ging, omdat de betreffende klacht niet in behandeling was genomen of doordat alsnog overeenstemming was bereikt. Voor zover duidelijk hadden de 70 resterende klachten betrekking op in totaal 93 aspecten van de verleende zorg. Hierbij stond ‘onzorgvuldig handelen’, als genoemd in ruim driekwart van de klachten, bovenaan. Een voorbeeld daarvan was een patiënt bij wie 7 cariëslaesies werden vastgesteld nadat zij bij een tandarts was weggegaan. De verweerder had al 6 jaar geen röntgenopnamen gemaakt. (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

deze_maand_21feb_01.jpg

In de februari-editie gaan Michiel Eijkman en Rien van der Horst in op klachten over behandelingen. Beiden zijn jarenlang actief geweest als tandheelkundig adviseur; Van der Horst was eveneens adviserend tandarts. In hun artikel worden 2 casussen besproken waar mondzorgverleners en hun adviseurs veel lering uit kunnen trekken.

Ga naar editie

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje