× ABONNEREN

Herziene richtlijn Infectiepreventie mondzorgpraktijken

3 mei 2016 Geen reacties

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is recent gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn 'Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk'. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT.

(Bron: www.rivm.nl, 11 april 2016)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje