× ABONNEREN

Hoe houden tandartsen rekening met autisme bij patiënten?

Staat van de mondzorg

4 september 2021 Geen reacties

Autismespectrumstoornissen (ASS) komen bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking voor. De kans is groot dat tandartsen te maken krijgen met patiënten met ASS. Omdat mensen met ASS in het algemeen moeite hebben met de verwerking van impulsen van buiten (geluiden, licht, communicatie) en veel situaties als chaotisch ervaren, is het raadzaam hiermee rekening te houden bij de behandeling. Medio 2019 is vanuit ACTA door middel van een webenquête de ervaringen in kaart gebracht van enkele tientallen tandartsen (n = 34-37) die regelmatig patiënten met ASS behandelen. Hen werd gevraagd in hoeverre ze een aantal manieren hanteerden waarmee ze rekening kunnen houden met ASS bij de tandheelkundige behandeling. Zes manieren van aanpak werden door minimaal 2 op de 3 tandartsen meestal of altijd toegepast (zie infographic).
(Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

deze_maand_2109_01_web_omlijnd.jpg

Voor de juli/augustuseditiee schreef kinder- en jeugdpsychiater Sandra Schreuder een artikel over autismespectrumstoornissen. Dit artikel geeft mondzorgverleners inzicht in deze stoornis en handvatten voor het omgaan van patiënten met deze stoornis.
Ga naar artikel

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje